[Hoe Berecht U?] politici op het toilet

[Hoe Berecht U?] In deze rubriek legt een van de advocaten van Hoeberechts Advocaten regelmatig een concrete rechtsvraag voor. Daarna mag u aangeven hoe u als rechter daarover zou oordelen. U mag natuurlijk ook ander commentaar geven. Op vrijdag volgt dan het vonnis van de rechter die over de zaak oordeelde. Deze week legt Henk van Wel een rechtsvraag voor over arbeidsrecht.

Ook politici gaan naar het toilet

Joep heeft enige tijd gewerkt bij een beveiligingsbedrijf Kiek BV als “Senior Manager Safety & Operations“. Na het einde van het dienstverband vordert hij niet alleen wat achterstallig salaris, maar ook schadevergoeding.

Toen het tussen partijen nog klikte heeft de directeur van Kiek BV met diens toestemming een foto van Joep gemaakt, zittend op een wc met een wc-rol in zijn hand. Die foto heeft deze directeur na het ontstaan van het geschil en vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen op de Facebookpagina geplaatst van de partij, waarvoor Joep op dat moment in de gemeenteraad zat.

Volgens Joep had dit enkel als doel om hem belachelijk te maken. Hij vordert € 2.500,– schadevergoeding wegens aantasting in eer en goede naam.

Volgens Kiek BV heeft haar directeur de foto gemaakt en niet Kiek BV, zodat de directeur persoonlijk aangesproken had moeten worden en niet Kiek BV. Bovendien is de foto met toestemming van Joep gemaakt en is de foto zonder enig commentaar geplaatst, zodat het smadelijke karakter ervan niet door Joep is onderbouwd. Het was maar een grap. Bovendien gaan ook politici naar het toilet en als politicus moet Joep er rekening mee houdend dat zijn beeltenis van tijd tot tijd op het internet verschijnt. De foto heeft er ook maar drie uren opgestaan. De vordering tot schadevergoeding moet daarom worden afgewezen.

Hoe berecht U?

Heeft Joep recht op schadevergoeding? En zo ja, hoeveel?