Nieuw beeldmerk Bethelkerk

(Foto’s/video) Wethouder Gabriels heeft zaterdag het bord met daarop het nieuwe beeldmerk van de Bethelkerk aan de Maaspoort onthuld. Na de opening konden de bezoekers genieten van een kerstmarkt bij de kerk.

In 1850 werd in Weert een Hervormde gemeente gesticht. In 1912 waren er voldoende middelen om een kerk en pastorie te bouwen aan de Maaspoort. De kerk is ontworpen door dr. Ir. G.W. van Heukelom. Hij werkte in die tijd voor de spoorwegen, ontwierp ook het station in Weert.

Later kwam er naast de Hervormde gemeente ook een Gereformeerde kerk. Nog voordat “samen op weg” landelijk werd ingezet, waren de twee gemeenten naar elkaar toegegroeid. De in 2004 ingezette samenvoeging tot PKN (Protestantse kerk Nederland) was voor de protestanten in Weert dan ook geen probleem. In de jaren 70 werd de kerk uitgebreid en kreeg de naam Bethelkerk. Bethel betekent “huis van God”.

Beeltenis op het bord

Recht bovenaan het nieuwe bord staat het logo van PKN vermeld, de landelijke organisatie waaronder de Protestantse gemeente Weert-Budel valt. Het kerkgemeenschap is een veelkleurige gemeente, bestaande uit mensen met verschillende geloofsachtergronden. We willen graag een open gemeente zijn, die zichtbaar is in Weert en in de samenleving. Naast het bieden van kerkdiensten en activiteiten voor eigen gemeenteleden, is er aandacht voor andere doelgroepen binnen Weert en worden lokale en landelijke projecten ondersteund.

Bij een goede zichtbaarheid hoort een goed herkenbaar beeldmerk. Het logo is ontworpen door Jeroen Icks van Xdesyn. Het kerkgebouw staat centraal in het beeldmerk, de kleur van de landelijke protestantse kerk komt er in terug. De geloofsovertuiging is weergegeven in de kleurovergang in de bovenkant van het beeldmerk. Als Denkgroep Communicatie hopen ze dat het nieuwe bord nog heel lang dienst zal doen als herkenpunt voor deze gemeente.

Meer informatie: www.bethelkerk-weert.nl

Video via Youtube

https://youtu.be/sTPQmySQ13U