Je hebt er misschien nooit bij stilgestaan, maar onder het spoorviaduct aan de Maaseikerweg kun je nog de basis van een ‘asperge-tankversperring’ terugvinden. De putjes die daar naast elkaar in het wegdek liggen hebben niets te maken met een eventuele afvoer, maar met het oorlogsverleden van Weert.

Onlangs zijn bij de Maaseikerweg wegwerkzaamheden uitgevoerd. Stichting Menno van Coehoorn maakte zich zorgen over de staat van dit relict uit de Tweede Wereldoorlog. De stichting stuurde de gemeente Weert een brief met het verzoek om er tijdens de werkzaamheden er rekening mee te houden en de versperring aan te wijzen als gemeentelijk monument.

De gemeente Weert ging mee in het verzoek van de stichting. Tijdens de werkzaamheden bleven de restanten van de versperring onaangetast. Vorige week besloot de gemeente om de aspergeversperring te betrekken bij de herijking van de gemeentelijke monumentenlijst. Met de procedure hiervoor wordt dit jaar gestart.

Zichtbaar maken

Als de procedure is afgerond komt bij de restanten van de tankversperring een bordje te hangen. Hiervoor heeft Railinfratrust, de eigenaar van het viaduct, toestemming voor verleend. Op het bordje komt tekst en uitleg op komen te staan en een QR-code die verwijst naar de website www.weertinkaart.nl waar alle momenten op staan vermeld. Het bordje wordt bekostigd door de Vereniging van Vastgoedeigenaren Centrum Weert (VVCW).