Cheque Tram Top 2000 uitgereikt

(Foto’s) Vrijdagavond kregen de bewoners van Woonbegeleidingscentrum Maaslandlaan bijzonder bezoek. Er vond een cheque-uitreiking plaats met de opbrengst van de Tram Top 2000.

De initiatiefnemers van de Tram Top 2000 kwamen persoonlijk de cheque overhandigen. Het evenement werd op 29 december j.l. voor het eerst georganiseerd en was meteen een groot succes. Bezoekers konden deze avond – tegen betaling van een donatie van minimaal € 2,- een plaat kiezen uit de unieke, door DJ Phil Aspers samengestelde “Tram Top 2000”.

De opbrengst was boven verwachting hoog. Men kon de bewoners verblijden met een bedrag van € 2500,31. Dit bedrag werd vrijdagavond geschonken aan Woonbegeleidingscentrum Maaslandlaan van PSW, een centrum waar 21 ernstig meervoudig gehandicapten verblijven, en is bedoeld voor de aanschaf van een rolstoelfiets. De fiets kost ruim 4500 euro, dus met deze donatie is men ook heel erg blij.