In 2018 heeft er overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Weert en ProRail over onder andere het doortrekken van de voetgangerstunnel bij het NS-station. ProRail gaf destijds aan dat het doortrekken van de tunnel onderdeel moet uitmaken van een integrale visie op de Stationsomgeving.

Een aantal jaren geleden is de stationsomgeving heringericht. Daarbij is de bereikbaarheid van het station en de kwaliteit van de stationsomgeving verbeterd. In de huidige situatie is er echter een tekort aan fietsstallingen en is de ruimte op het voorplein beperkt.

Om verkeersstromen te scheiden is het wenselijk om de voetgangerstunnel (die bij de trappen en lift eindigt) door te trekken tot de Julianalaan. Er ontstaat dan er een betere bereikbaarheid van de zuidzijde van het station waardoor de noordzijde ontlast wordt. Het station wordt vanuit de zuidzijde beter bereikbaar, vooral voor fietsers Het gebruik van de keten fiets-openbaar vervoer wordt daardoor gestimuleerd.

Ontwikkelingen

In en rondom de stationsomgeving spelen een aantal ontwikkelingen die een extra motivatie vormen voor het doortrekken van de voetgangerstunnel. Enkele van deze ontwikkelingen zijn:
– Ambitie personenvervoer Weert – Antwerpen
– Verbindingen met Eindhoven verbeteren
– Station Weert trekt meer reizigers (circa 3-4% per jaar)
– Tekort aan fietsstallingen, ook in de toekomst blijkt uit een rapport van ProRail.

Het idee bevindt zich nog in de initiatieffase. Allereerst zullen alle belanghebbenden de meerwaarde moeten inzien van het idee. Vervolgens kan de haalbaarheid onderzocht worden en op basis van ontwerpen de financiële dekking van het project.

Vervolggesprekken

Het doortrekken van de voetgangerstunnel past binnen het nieuw provinciaal mobiliteitsplan, zo blijkt uit onlangs gehouden gesprekken met de Provincie Limburg. Eén van de speerpunten van het mobiliteitsplan is ‘bereikbare steden’. Daarnaast wordt met een aantrekkelijk station het openbaar vervoer gebruik gestimuleerd. Ook dat sluit aan bij de provinciale ambities. Op basis van deze eerste oriënterende gesprekken worden vervolggesprekken gepland waarbij ook de NS wordt uitgenodigd.

Stationshal Weert

3 REACTIES

 1. Uitstekend idee! Dat zal de stress op vrijdagavond wanneer studerend Weert terugkeert ook verlagen. Mensen staan dan altijd te vechten voor een plekje op het Stationsplein. Hopelijk willen ProRail en de NS er aan meewerken.

 2. Ik kan me voorstellen dat als de spoorverbinding tussen Weert en Antwerpen werkelijkheid wordt er, vanwege de extra treinen, een extra perron zou moeten komen. Het doortrekken van de voetgangerstunnel zou dan toch al moeten plaatsvinden. Waarom dan ook niet direct helemaal tot de Julianalaan. … Goede ontwikkeling!

 3. In België wordt ander spanning (Volt) gebruikt dan in Nederland. Je zult dan kostbare speciale locomotieven moeten laten maken, die aan de grens om kunnen schakelen naar de Nederlandse spanning,
  zoals in Venlo bestaat met treinen van en naar Duitsland. Naar Duitsland is financieel schijnbaar haalbaar.
  Alleen de kostbare speciaal aangepaste locomotieven mogen en kunnen over dit traject rijden.
  Of men zou een speciaal nieuw (Belgisch) traject moeten aanleggen tot station Weert. Dit mag echter niet over het bestaande Nederlands traject waar Nederlandse locomotieven rijden.

  Eer dat de eerste locomotief rechtstreeks van Antwerpen naar Weert en vice versa rijdt, zijn we alweer decennia’s en miljoenen Euro’s te veel verder.
  De kosten wegen niet op tegen de baten. Een reden waarom er al decennia’s lang geen treinen meer rijden over de IJzeren Rijn.

Comments are closed.