Foto via: Shutterstock - ter illustratie

LTO Nederland en POV gaan gezamenlijk het dierextremisme in Nederland aanpakken. De brancheorganisaties doen dit in samenwerking met politie, justitie, overheid en ketenpartijen.

Veehouders worden al geruime tijd geteisterd door organisaties als Animal Rights, Konijnen in Nood en Bite Back. Veehouders verenigd via LTO Nederland en POV (Producentenorganisatie Varkenshouderij) zijn de jarenlange lastercampagnes meer dan zat. Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland: “Wat deze groepen doen, gaat te ver. Zij intimideren en bedreigen boeren en hun gezinnen op allerlei manieren. Dat gaat boeren niet in de koude kleren zitten. Dit moet afgelopen zijn. Er is namelijk geen boer in Nederland die er baat bij heeft om slecht voor zijn dieren te zijn.”

De afgelopen jaren lieten dierenextremisten regelmatig van zich horen, bijvoorbeeld met demonstraties bij veehouderijen, inbraken in schuren, doodskaarten sturen naar boerfamilies, naam en toenaam noemen van boeren op social media, lasterteksten aanbrengen met graffiti, plakken van posters met foto’s van boeren en stickers plakken met lasterteksten op vlees in supermarkten. Acties van de dierenextremisten polariseren, drijven stad en platteland uit elkaar en zijn erop gericht een hele beroepsgroep in Nederland zwart te maken en het brood uit de mond te stoten.

Gisteren nog werd een video verspreid over de leefomstandigheden van kippen bij een pluimveehouder in Nederweert.

Geduld is op

LTO Nederland en POV merken dat het geduld bij collega’s en buren van boeren op is. Dierextremisten hangen een ideologie aan waar ook eetgewoonten bij horen. Vanuit hun ideologie streven zij naar een verbod van de veehouderij in Nederland. Linda Janssen, voorzitter van POV: “In Nederland is demonstreren een goed recht. Ook tegen de veehouderij, maar bedreigen, intimideren en het stalken van boerenfamilies accepteren we niet langer. Ze hebben hun punt gemaakt. Op een gegeven moment is het genoeg. En dat moment is bereikt.”

LTO Nederland en POV gaan ondersteuning bieden aan boeren door ze te begeleiden bij meldingen en aangiftes van dierextremisme. Deze aangiftes komen terecht bij een speciale eenheid van de politie die over terrorisme en extremisme gaat. Met deze eenheid staan LTO Nederland en POV in direct contact. Afgesproken is dat de nationale politie een dossier aanlegt met alle rapportages van landelijke en regionale korpsen en in overleg treedt met de landelijke korpsstaf en justitie. Alle economische schade die door het extremisme wordt veroorzaakt wordt door de brancheorganisaties in kaart gebracht. Denk aan opengebroken staldeuren, omgekomen dieren als gevolg van openstaande staldeuren of door stress als gevolg van nachtelijke inbraken. Daarnaast staan de brancheorganisaties in contact met de betreffende ministeries en diverse politici om deze situatie aan de kaak te stellen. Dit heeft inmiddels onder andere geleid tot Kamervragen.

Hoogste niveau

Calon en Janssen benadrukken dat regels en wetgeving zorgen voor dierenwelzijn en duurzaamheid. Daarbij gaan veehouders vaak nog een stap verder en werken samen met de Dierenbescherming door deel te nemen aan het Beter Leven Keurmerk. Calon: “We hebben in Nederland met elkaar de spelregels afgesproken en die staan op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn op het hoogste niveau ter wereld. Daar horen lastercampagnes niet bij.”