Nukamel wil graag uitbreiden

Nukamel Productions, gelegen aan de Industriekade in Weert, wil graag uitbreiden en heeft hiervoor bij de gemeente Weert om toestemming gevraagd. Nukamel is een wereldspeler in het ontwikkelen en produceren van voeding voor pas geboren en jonge dieren.

Het bedrijf is reeds een aantal jaren operationeel in Weert en besloot in 2016 haar hoofdkantoor te vestigen aan de Industriekade. In juni van afgelopen jaar werden de vernieuwde kantoren opgeleverd.

Nukamel heeft het voornemen om de productiecapaciteit op de bestaande locatie uit te breiden, de productie- en goederenstromingen te optimaliseren en het geheel te upgraden/revitaliseren.

Eerste fase

De eerste fase van deze ontwikkeling betreft de uitbreiding van de productie direct gelegen aan de bestaande bedrijfspanden Industriekade 32-34 en 35. De volgende aansluitende fase is de nieuwbouwontwikkeling gelegen aan de overzijde van de straat aan de Industriekade 35. Het voornemen is om deze bedrijfsgebouwen te koppelen via een luchtbrug.

Aanpassing bestemmingsplan

Het bouwplan is echter strijdig met het bestemmingsplan. Met een herziening van het bestemmingsplan op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening kan aan deze ontwikkeling de gevraagde medewerking worden verleend, zo staat in de gemeentelijke stukken.

Overweging

Het college van B&W staat positief tegenover de uitbreiding. Met de uitbreiding van de productiecapaciteit en het personeelsbestand is het mogelijk om mee te kunnen gaan in technische ontwikkelingen waardoor een goede en financieel gezonde bedrijfsvoering kan worden gecontinueerd.

De keuze voor uitbreiding op de huidige locatie is tot stand gekomen na het onderzoeken van mogelijke alternatieven. Gekeken is naar een verplaatsing van het bedrijf naar een andere locatie. Dit alternatief bleek financieel niet haalbaar.

Plangebied (PDF)

https://iwdg.nl/2sLmoSB