Opstand tegen bomenkap

In recreatiegebied de IJzeren Man is de beheerder van het bosgebied, Bosgroep Zuid Nederland, begonnen met groot onderhoud. Er zijn inmiddels al veel bomen gekapt en dat blijft niet onopgemerkt. Er is inmiddels een petitie gestart om de kap van gezonde bomen te ‘kappen’.

Eind januari werd het groot onderhoud aangekondigd. Volgens de Bosgroep Zuid Nederland en de gemeente Weert ligt ligt op het veilig maken van het bos- en natuurgebied. Bij het opruimen van de stormschade zijn in 2018 alleen de hoogst noodzakelijke opruimwerkzaamheden uitgevoerd. Tijdens een inspectie is gebleken dat meer bomen een gevaar vormen voor de recreanten in het bosgebied. De schade zit vaak in de boomwortels of in de buitenste laag van de boom.

Honderden mensen ondertekenen petitie

Maar een aantal Weertenaren is behoorlijk geschrokken van de kaalslag die het bosgebied ondergaat. Volgens hen worden ook gezonde bomen gekapt. Ze zijn daarom in actie gekomen en sinds vrijdag is men bezig men een spontane inzamelingsactie van handtekeningen begonnen op het parkeerterrein van de IJzeren Man. Volgens de initiatiefnemers steunt meer dan 95% van de recreanten de actie en zetten met honderden hun handtekening onder de petitie die aanstaande maandag zal worden aangeboden aan de Gemeente Weert. Inmiddels zijn er al 500 handtekeningen opgehaald.

Eisen

De initiatiefnemers eisen dat de gemeente per direct de Bosgroep de opdracht geeft om te stoppen met de kap van gezonde bomen. Er is volgens hen een groot deel van het bos gekapt en onherstelbare schade aangericht. “een kaalslag”, “dit is mijn bos niet meer” en “het is verschrikkelijk zoals het eruit ziet” zijn enkele voorbeelden van de afkeur die wordt geuit. Volgens deskundigen is de kaalslag zo groot dat bij de eerste de beste storm het bos de klap niet meer zal kunnen opvangen en dat er onnodig veel bomen zullen omwaaien. En dan is er helemaal niets meer over van het mooie bos.

Vrees

Daar komt bij dat in het natuurgebied de IJzeren Man ook beschermde diersoorten leven, zoals de bever. De vraag volgens de initiatiefnemers is of de gemeente en de Boshroep wel rekening houden met hun leefgebied tijdens deze bomenkap. De vrees bestaat dat deze dieren nu ernstig bedreigd worden in hun voortbestaan.