Gratis nestkastjes bouwen

De gemeente Weert organiseert in samenwerking met de vogelwerkgroep van IVN Weert een nestkastenactie. Tijdens deze actie kunnen volwassenen en kinderen zelf nestkasten in elkaar zetten om zo samen nestgelegenheden te creëren voor de vogels in onze leefomgeving. Daarnaast worden inwoners geïnformeerd over vogels en nestkasten. De gemeente en het IVN Weert hopen hiermee geschikte nestplaatsen te creëren in de gemeente.

“Veel mensen doen mee met de Nationale tuinvogeltelling en genieten dan van verschillende vogels op hun balkon of in hun tuin. Vogels hebben echter steeds meer moeite om geschikte nestgelegenheden te vinden. Daarom starten we in Weert met deze actie”, aldus wethouder Geert Gabriëls.

Nestkastdagen

Op de zaterdagen 9 maart, 13 april en 11 mei worden ‘nestkastdagen’ gehouden. Tijdens deze dagen zijn alle inwoners van de gemeente Weert uitgenodigd om naar het Natuur- & Milieucentrum de IJzeren Man te komen. Hier geeft de vogelwerkgroep een presentatie over vogels en nestkasten en leren ze bezoekers vuistregels voor het ophangen en schoonmaken van een nestkast. Daarna staan enkele vrijwilligers klaar om te helpen met het in elkaar zetten van een nestkast. Deze nestkast mag iedereen vervolgens zelf mee naar huis nemen om hem op te hangen. Het programma start om 09.00, 10.00 en 11.00 uur en duurt ongeveer een uur. Iedereen die mee wil doen, moet zich van te voren aanmelden.

Programma op maat

Het IVN Weert biedt ook verschillende educatieve programma’s aan voor groepen zoals schoolklassen, scoutinggroepen en buurtverenigingen. Een groep kan deelnemen aan een lezing over vogels en nestkasten, een workshop waarbij nestkasten in elkaar worden gezet en een excursie waarbij de nestkasten worden opgehangen.

Deelnemen aan activiteiten

Deelname aan alle activiteiten is gratis en ook de nestkasten zijn gratis. Inwoners en groepen die graag mee willen doen, moeten zich wel vooraf aanmelden. Meer informatie over de actie en aanmelding is te vinden op www.weert.nl/nestkast.