WeertEnergie blijft groeien

De coöperatieve vereniging WeertEnergie heeft vandaag haar 200ste lid mogen verwelkomen en de coöperatie groeit nog steeds.

Volgens voorzitter Peter Gloudi ligt dit voornamelijk aan de actie die dit burgerinitiatief nu houdt om zoveel mogelijk inwoners van Weert mee te laten profiteren van de energie die in Weert wordt opgewekt. “We houden nu een aantal informatieavonden waarin we la-ten zien dat samen investeren in zonneparken of windparken loont. Ieder lid kan tot 5% uitkering krijgen op het geld dat ze investeert in de realisatie van die parken”. De informatieavonden die nu nog gehouden worden zijn op 26 maart in De Spil Molenakker, 29 maart in buurthuis Moesel en op 3 april in Theater de Huiskamer, telkens om 19.30 uur.

1,5 miljoen euro

Om zowel het zonnepark in Altweerterheide (2019) als 3 windturbines langs de A2 (2020) te realiseren moeten de leden van WeertEnergie zo’n anderhalf miljoen euro eigen vermogen inleggen. “Dat lijkt veel en is het ook wel, maar als je bedenkt dat je dan mede-eigenaar van die energiecentrales bent en jaarlijks tot 4 of 5 % opbrengsten hebt (afhankelijk van de inleg), dan zie je dat het alleszins meevalt. Je spaargeld bij een bank levert veel minder op. En na 5 jaar kun je je inleg terugkrijgen,” aldus Peter Gloudi.

Voor het coöperatieve zonnepark in Altweerterheide is al voldoende geld beschikbaar om verder te gaan. Naar verwachting zal dit park dan ook eind mei helemaal gereed zijn en stroom leveren voor zo’n 400 gezinnen in Weert. “En we leveren die energie ook rechtstreeks via onze eigen energieleverancier Samen Om/WeertEnergie (www.samenom.nl),” zegt Gloudi.

Coöperatief ontwikkelen in eigen regio

De coöperatie WeertEnergie wil niet alleen eigen groene energie in de gemeente opwekken en leveren, maar ook een behoorlijke bijdrage leveren aan de economie. “Als we samen investeren, blijft het geld in de regio. En als we dat samen realiseren, kunnen we ook de voorkeur geven aan regionale bedrijven en de kennis en ervaring met anderen delen. Dat is ook de taak van een burgercoöperatie,” erkent Gloudi. Kijk voor meer informatie op www.weertenergie.nl.