Onlangs heeft het college van burgemeester van wethouders in Weert gesproken met de nieuwe bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het COA. Vooraf kwam naar buiten dat het COA mogelijk het AZC in Weert langer open wilde houden en dit zou gaan bespreken.

Burgemeester Heijmans lichtte tijdens de raadsvergadering woensdagavond toe wat er besproken was. Op de agenda stonden een drietal onderwerpen: de evaluatie van het AZC in Weert, de procedure voor de ‘afbouw’ van het AZC en de bestuursovereenkomst.

Na de zomervakantie volgt een nieuw gesprek met het college van B&W waarin de evaluatie en de procedure voor sluiting worden besproken. Er is geen aanleiding voor een nieuwe of verlenging van de bestuursovereenkomst zo meldde de burgemeester. De gemeente continueert dus de afspraak die in 2015 is gemaakt en dat betekent dat het AZC Weert in 2020 zal gaan sluiten.

13 REACTIES

 1. Ik denk ook dat de gemeente zich aan de gemaakte afspraak met de inwoners zal houden. Weert heeft haar bijdrage aan het vluchtelingenprobleem op een goede en sociale manier geleverd en verdiend een compliment daarvoor. We zitten in de Goede Week, ik herinner daarbij aan de uitspraak van Christus ‘wat gij voor de minste hebt gedaan hebt gij ook voor mij gedaan’! We blijven verantwoordelijk voor deze mensen, maar andere gemeenten moeten het stokje nu overnemen!

 2. In dit geval vermoed ik wel tenzij er elders weer een oorlog uitbreekt. Ik heb overigens als Weertenaar geen overlast ondervonden van het AZC.

 3. Dat zal de gemeente doen. Wat mij betreft. Echter, als de gemeente overruled wordt dan ben ik bang dat het voor op wiens conto dat komt niet veel uitmaakt…

 4. Dun ijs, ” beloven, hopen, overrulen en Christus er in betrekken uit wanhoop. Steden die een AZC hebben zijn vogelvrij. De hele wetgevingen loopt en blijft maar achter de feiten aan hobbelen. Het draagvlak wordt steeds minder, gedogen, acceptatie en tolerantie zitten op een dieptepunt. De aso-aanpak is een grote wassen neus. Vluchtelingen procederen tegen alles als ze hun zin niet krijgen, vullen maar al te graag volop de slachtofferrol in, lopen voortdurend te koop met hun ‘rechten’, worden gevoed en gefinancieerd, graaien de sociale pot leeg tot op de bodem en genieten veelal ook nog een voorkeursbehandeling alsof een stad, land geen inwoners maar alleen nog vluchteling telt. Een algemene noemer ”’vluchteling’ zonder dat niemand ook maar weet wat voor personage zich hierachter schuilhoudt. Zijn het echte vluchtelingen, criminelen, profiteurs, gelukszoekers, economische vluchtelingen, veilige landen migranten, terroristen etc. . Er is geen controle, systeem, maatregel, wetgeving alleen de zoete inval en we zien wel waar het schip strandt. Nou, het schip is allang gestrand, uiteen gevallen en vaart nooit meer.
  Iedere keer als ergens in Afrika of waar dan ook een oorlog uitbreekt staan ze in Europa trillend op hun benen in afwachting vd volgende stroom vluchtelingen en het houdt nooit op, eindeloos.
  Ik kan goed begrijpen dat veel Weertenaren, Nederlanders, Europeanen de maat vol vinden en afkeurend, afkerend en afwerend staan tot de vluchteling en wantrouwend de politiek volgen die volledig buiten spel staat en aan geloofwaardigheid steeds meer inboet.
  Ook bij de niet-vluchteling is het vaak diepe ellende blijkt steeds weer en meer en daar hoeft en moet ook niet aan voorbijgegaan worden.

 5. Dan kun je er nu wel donder op zeggen dat ze overruled worden. Wegens noodzaak? Of wat voor redenen en door wie, zou de gemeente Weert overruled kunnen worden? Wordt Weert dan iets beloofd, vanuit Den Haag, zoals bv versnelde verbreding van de A2? Of hoe gaat dat in zijn werk? En kan Weert daar ook tegenin gaan?

 6. Procedures strenger en versnellen, beroepsprocedures afschaffen, quotum instellen, terugzending naar veilige gebieden, inburgering veel strenger, werken voor een inkomen. Rationeel IPV emotioneel handelen, strengere controles en prestatie afspraken op coa. Organisaties Vluchtelingenwerk etc aan banden leggen, overtochten met boten terug naar land v afkomst.

 7. En hoe realiseren we dat dan…..via wellicht een dictatuur. Er bestaat ook nog zo iets als het UNO Handvest rechten van de mens. wellicht heb jij die rechten nog eens nodig als extreem rechts aan het bewind komt!

 8. Ik heb nooit in een luie stoel gezeten. Vijftig jaar gewerkt, gelukkig nooit een dag ziek of werkeloos geweest., dus bevoorrecht. Uiteraard wel altijd premies betaald en gelukkig nooit een uitkering nodig gehad. Ben nog van de generatie die het woord solidariteit kent en heb die premies graag betaald. Ik denk dat de oplossing van vele problemen zit in het begrip solidariteit en begrip met de medemens.Misschien naïef? Dat is dan maar zo, maar ik voel me daar goed bij. Het uitspelen van mensen en de schuld altijd bij anderen neerleggen heeft uiteindelijk altijd tot oorlog geleid. Ik heb oorlog als kind nog meegemaakt!

 9. Dit soort antwoord verwachte ik al van jouw. Wel het probleemstokje durven te verschuiven naar andere gemeenten. Vervolgens de vraag voor oplossing bij anderen neerleggen en vanuit een luie stoel alle argumenten/oplossingen heel gemakkelijk ter zijde schuiven en pareren met extreem rechtse dreiging en dictatuur. Vindt ervan wat je wilt en probeer zelf eens in oplossingen te denken. Misschien breekt nood alle wetten ook op een gewone vrijdag zonder hulp van Christus.

 10. Een naïeve gedachtegang, inderdaad. Maar als jij je daarin kunt vinden en lekker bij voelt vooral blijven nastreven. Helaas is de wereld verandert en verhard en daarin moet men meegaan of ondergaan. Bidden helpt allang niet meer.
  Hier laat ik het maar bij. Ik wens je het beste.

Comments are closed.