In Weert zijn momenteel twee vergunningen aangevraagd voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Weert. Het is een delicaat onderwerp dat het nodige stof heeft doen opwaaien. Omwonenden vrezen voor overlast gaan in verweer tegen de plannen.

De vergunningen die zijn aangevraagd betreft voor de locaties Industrieweg in Stramproy en de Doctor Schaepmansstraat in Weert. De aanvragen worden momenteel behandeld door de gemeente Weert.

Burgemeester Heijmans haalde het onderwerp aan tijdens de raadsvergadering van woensdagavond. Hij gaf aan dat er geen vergunning wordt verleend totdat de omwonenden zijn gehoord. Hiervoor is de gelegenheid op 15 mei a.s.. Tijdens de commissievergadering ‘Ruimte & Economie’ bestaat de mogelijkheid voor inwoners van Weert om in te spreken. Heijmans gaf aan dat er eerst geluisterd moet worden naar de inwoners en daarna pas een besluit mag worden genomen.

Heijmans sprak wel de hoop uit dat er met respect voor elkaar mening wordt gediscussieerd. “Dat gaat niet goed op dit moment”, aldus de burgemeester. Tevens wordt er een klankbordgroep opgericht met een externe onafhankelijke voorzitter. In de klankbordgroep kunnen de gemeente, de initiatiefnemer, de wijk- of dorpsraad en omwonenden participeren.

De commissievergadering Ruimte & Economie vindt op woensdag 15 mei 2019 plaats in het stadhuis om 19.30 uur. Inwoners die willen inspreken kunnen hiervoor contact opnemen via de gemeente Weert.

11 REACTIES

 1. Voor de Burgemeester, die zich schaamt om in Stramproy te wonen (zijn eigen woorden) en Wethouder, is de arbeidsmigrantenkolonie in Weert en in Stramproy, een prestige project geworden.
  Ook tijdens deze ‘spreekrecht voor burgers’ vergadering op 15 mei, zullen sprekers genegeerd, afgekapt en weggelachen worden.
  De Stramproyer bevolking is radicaal tegen enige vorm van een arbeidsmigrantenkolonie. Of het nu voor Polen, Roemenen, Portugezen, Spanjaarden, Italianen, Duitsers, Belgen of wat voor nationaliteit de toekomstige bewoners ook zullen hebben.
  Ook omdat het een schande is om 200 en 4 mensen op die manier te huisvesten en op een hoop te proppen.
  Hoe het in Weert rond de Dr. Schaepmanstraat is weet ik niet, maar waarschijnlijk niet veel beter.
  Weertenaren en Stramproyenaren laat van u horen en teken de petities via internet op Facebook of petities24.com (gecreëerd op 24-3-2019).
  De niet internetters kunnen in Stramproy op 4 plaatsen terecht, bv bij de Benelux en de Maroy-bar, om de papieren petitie te tekenen.
  Voor een Weerter petitie moet maar iemand van Weert mij aanvullen.

 2. Als Bijstandgerechtigde dat werk moeten doen, behoren ze ook een normaal salaris betaald te krijgen, met minstens het Nederlandse minimumloon en alle toebehorende, zoals bv pensioen en vergoedingen,
  en geen uitkering voor gewerkte uren.

 3. Is al minimaal 20 jaar een discussie. Deze werkgevers zijn niet gediend van mondige werknemers enerzijds en de bijstandsontvangers willen soms niet, maar kunnen soms ok niet omdat het werk vaak fysiek zwaar is. veel bijstandsgerechtigden zijn o.a. vrouwen met een gebroken gezin of mensen met een vlekje.

 4. Ik schaam mij al heel lang voor onze burgemeester, wanneer mensen van buiten Weert als eerste zeggen bij het horen van de plaatsnaam: Oh, da’s van die burgemeester, die regelmatig op tv is. Als ik me dan de optredens voor de geest haal (optreden met plakbaard en onzin vertellen over aangehouden terroristen) dan schaam ik me diep.

 5. De arbeidsmigranten komen naar Nederland om het simpele feit dat ze geld willen verdienen, zijn geworven door uitzendbureaus, en zij in bepaalde sectoren hard nodig zijn omdat er geen Nederlanders te krijgen zijn, vaak omdat ze slecht worden betaald, dat heet overspannen arbeidsmarkt. Deze mensen hebben recht op goede huisvesting. Iedereen in Weert schijnt tegen huisvesting te zijn bij hem of haar in de buurt. Dan is er maar een oplossing: een tentenkamp in het Weerter bos met een hek er omheen en politie voor de ingang. Moeten we dat willen? Trouwens de uitzendbureaus verdienen het meeste geld aan deze situatie, die begint te lijken op moderne slavernij.

 6. Net als bij het AZC zal de burgemeester wel iets roepen van ‘zo werkt onze democratie’, over 4 (of ~ 2 voor de gemeente) jaar mag je weer kiezen, daartussenin heb je pech.

 7. Gehoord worden is de ambtelijke term om aan te geven dat men met de eigen plannen daarna kan doorgaan. Controle en vooral handhaving zijn in dit land verwaarloosde overheidsplichten geworden waardoor de last steeds weer bij de burger komt te liggen. De bewijzen hiervoor zijn ontelbaar, met name ook in Weert. Dus, niet aan beginnen!! alvorens alle toezeggingen gewaarborgd zijn door concreet toegezegde maatregelen en uiteraard als eerste de instemming van de bewoners van de betrokken stadsdelen.

 8. En het staat onze burgervader natuurlijk vrij de verhuiswagen te laten voorrijden. In de buurt van de voormalige kazerne schijnt nog wel iets mogelijk te zijn. In de vrije tijd kan er dan misschien, al dan niet herkenbaar, ervaren worden hoe het daar wonen is.

 9. De arbeidsmigranten zijn hard nodig lees ik al een paar keer. Voor wie zij ze hard nodig? Juist de ondernemers. Ik zou zeggen neem ze mee op je erf. Bij Moonen kan ook nog wel wat bijgebouwd worden, nu ze daar toch bezig zijn, kan dat in een ruk door.

 10. De ‘schaamte’ van de burgemeester is een prima excuus voor hem om te verhuizen naar die nette buurt rondom de kazerne. Het schijnt daar binnenkort aangenaam wonen te worden.

Comments are closed.