Spreekrecht arbeidsmigranten

In Weert zijn momenteel twee vergunningen aangevraagd voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Weert. Het is een delicaat onderwerp dat het nodige stof heeft doen opwaaien. Omwonenden vrezen voor overlast gaan in verweer tegen de plannen.

De vergunningen die zijn aangevraagd betreft voor de locaties Industrieweg in Stramproy en de Doctor Schaepmansstraat in Weert. De aanvragen worden momenteel behandeld door de gemeente Weert.

Burgemeester Heijmans haalde het onderwerp aan tijdens de raadsvergadering van woensdagavond. Hij gaf aan dat er geen vergunning wordt verleend totdat de omwonenden zijn gehoord. Hiervoor is de gelegenheid op 15 mei a.s.. Tijdens de commissievergadering ‘Ruimte & Economie’ bestaat de mogelijkheid voor inwoners van Weert om in te spreken. Heijmans gaf aan dat er eerst geluisterd moet worden naar de inwoners en daarna pas een besluit mag worden genomen.

Heijmans sprak wel de hoop uit dat er met respect voor elkaar mening wordt gediscussieerd. “Dat gaat niet goed op dit moment”, aldus de burgemeester. Tevens wordt er een klankbordgroep opgericht met een externe onafhankelijke voorzitter. In de klankbordgroep kunnen de gemeente, de initiatiefnemer, de wijk- of dorpsraad en omwonenden participeren.

De commissievergadering Ruimte & Economie vindt op woensdag 15 mei 2019 plaats in het stadhuis om 19.30 uur. Inwoners die willen inspreken kunnen hiervoor contact opnemen via de gemeente Weert.