Kamervragen faillissement PTSS-kliniek

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Kamervragen beantwoord over het faillissement van de PTSS-kliniek Psytrec in Weert. Kamerlid Kuiken (PvdA) had hierover vragen gesteld.

Het Kamerlid had haar zorgen geuit over het faillissement van het bedrijf op de voormalige Van Hornekazerne. Ze vindt de sluiting zorgwekkend omdat het mogelijk negatieve effecten heeft op de wachttijden en behandelopties voor mensen met een PTSS (Posttraumatische Stressstoornis)-diagnose. Ze vroeg zich tevens af hoe de zorg gecontinueerd wordt zonder dat personen met PTSS de dupe worden omdat ze niet bij andere behandelaars terecht kunnen.

In het geval van Psytrec is inmiddels bekend geworden dat er een doorstart kan plaatsvinden, zo meldt Staatssecretaris Blokhuis. Dit is niet alleen goed nieuws voor patiënten, maar ook voor het personeel. Vrijwel alle behandelaren zullen een arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen in het nieuwe Psytrec. Waar dat niet mogelijk is zal de doorstartende partij in gelieerde organisaties een arbeidsplaats zoeken.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn nauw bij het hele proces betrokken geweest. Hierbij is ook goed afgestemd met het zorgkantoor. Ze hebben toegezien op de kwaliteit van zorg, op de behandelwachttijden en op juiste informatievoorziening richting de patiënten. In januari 2019 heeft de IGJ vanuit het reguliere toezicht nog een bezoek gebracht aan de locatie in Weert. Dit gaf geen aanleiding tot zorgen over de kwaliteit van de zorg. Ten tijde van het inspectiebezoek op 4 maart waren er nog 63 patiënten in behandeling en 61 mensen op de wachtlijst.

De NZa heeft de zorgverzekeraars gevraagd zorgbemiddeling voor te bereiden op mogelijke vragen. Deze vragen kunnen komen van Psytrec-patiënten waarvan de opname zou stoppen en Psytrec-patiënten die op de wachtlijst staan. Daarnaast moest Psytrec alle patiënten schriftelijk informeren dat ze hun verzekeraar kunnen benaderen.

Met de doorstart kunnen patiënten echter weer terecht bij Psytrec voor behandeling van posttraumatische stressstoornis. De IGJ zal nu toezien op de daadwerkelijke start van de behandelingen en toezien op het verantwoord beheer van de (afgesloten) dossiers van Psytrec. Ik ben blij dat door de spoedige overname de periode van onzekerheid voor patiënten en personeel beperkt is gebleven.