In een overleg bij Platteland in Ontwikkeling (PiO) Weerterland op woensdag 10 april is de mogelijkheid besproken voor het plaatsen van een wildraster rondom Weert voor het weren van wilde zwijnen.

Aanleiding voor het inbrengen van het idee zijn de werkzaamheden aan het wildraster in WBE Beesel-Reuver-Swalmen en de subsidie inrichting Landelijk Gebied die kan zorgen voor een financiering van 50 procent.

Vervolgstappen

In het overleg werd enthousiast gereageerd op het idee, zo meldt de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Afgesproken is om eerst een werkgroep te vormen en daarna een inventarisatie te maken van wat de mogelijkheden zijn voor een raster. De LLTB pakt dit verder op.