Het college van B&W en de gemeenteraad hebben een brief ontvangen van Malika Zaaboul en Peter Duisters met de vraag om ruimte te maken voor een islamitische begraafplaats in Weert. De brief is een aanzet voor het creëren van mogelijkheid tot begraven volgens islamitische rituelen.

In 2006 heeft toenmalig wethouder Kirkels een programma van eisen laten opstellen voor het vinden van een geschikte locatie voor een nieuwe begraafplaats, gekoppeld aan een crematorium in de gemeente Weert. 13 jaar verder heeft de gemeente een crematorium maar van een begraafplaats is geen sprake meer, zo stellen de briefschrijvers. Op 5 augustus 2006 hebben toenmalig raadsleden Paul Lempens (SP)en Malika Zaaboul (PvdA) met een brief het college van B&W opgeroepen om rekening te houden met de wensen vanuit de islamitische gemeenschap in Weert.

Waar de eerste generatie van gastarbeiders nog zich massaal in het land van afkomst liet begraven wordt de wens uit de islamitische gemeenschap om in Nederland begraven te worden steeds luider. De islamitische gemeenschap in Weert bestaat uit toenemende mate uit personen die hier geboren en getogen zijn. De huidige gemeentelijke begraafplaats heeft amper nog capaciteit om moslims te kunnen begraven volgens hun eigen wensen. Verder voldoet de huidige begraafplaats eigenlijk ook al niet helemaal aan de wensen vanuit de gemeenschap.

“Vanuit de islamitische gemeenschap in Weert is de wens uitgesproken om overledenen in eigen stad te kunnen begraven. De Weertenaren zouden ook na hun overlijden moeten kunnen worden begraven waar ze hebben geleefd” zo schrijven Malika en Peter.

De brief is in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders en zij zullen binnenkort met een antwoord komen.

11 REACTIES

  1. Toch logisch en niet meer dan normaal dat dit er komt met zoveel islamieten in onze stad. Alleen islamitische graven worden nooit geruimd na 10 of 25 jaar zoals in NL wel gebruikelijk is. Het toegewezen gebied moet daarom wel genoeg ruimte hebben. Hergebruik van een graf is namelijk niet toegestaan.

  2. Heb niet die moeite genomen na uw reactie, maar van te voren.
    Begrijpend lezen kan ik u niet leren, dat zult u zelf moeten ontwikkelen. Maar niet iedereen kan dat ontwikkelen.

  3. Je hebt nu de moeite genomen om het op te zoeken en dan blijft die informatie nog steeds onvolledig.
    En dan heb ik een vraag, wat wil je nu zeggen met deze en de vorige reactie?

Comments are closed.