Plan oude gymzaal Begijnenhofstraat

Algemeen Economie Weert 2 reacties 2 min. leestijd

Bij de gemeente Weert is een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van de locatie van de voormalige gymzaal aan de Begijnenhofstraat. De initiatiefnemers willen de voormalige gymzaal slopen en een woonhofje realiseren. Daarvoor moet het bestemmingsplan herzien worden.

Plannen woningbouw

Het plan is om na de sloop van de gymzaal een kleinschalig woonhofje met acht woningen te realiseren. Het gaat om levensloopbestendige. De woningen zijn zowel geschikt voor jongeren als voor ouderen. Het idee is om verschillende doelgroepen samen te brengen op het hofje. Onderlinge saamhorigheid wordt dan ook bevorderd, met een gezamenlijke ruimte en gedeelde tuin. Parkeerruimte wordt ondergronds gerealiseerd.

Bij de bouwplannen moeten de initiatiefnemers rekening houden met enkele eisen rondom duurzaamheid. Zo moeten de woningen gasvrij worden gebouwd. Ook mag de regenwaterafvoer niet worden aangesloten op de vuilwaterriolering. Het water moet tijdelijk worden opgevangen, zodat het vervolgens geleidelijk in de grond wegzakt.

Geschikte locatie voor hofje

Het college van B&W is positief over het verzoek. De locatie is zeer geschikt voor het realiseren van een woonhofje. Het is dicht bij de binnenstad én bij de zorgboulevard, waar diverse zorg- en welzijnsorganisaties gevestigd zijn. Ook passen de plannen voor het woonhofje goed bij de woningbehoefte van specifieke doelgroepen. Wethouder Wendy van Eijk is blij met het initiatief voor herontwikkeling: “Op deze manier krijgt een bebouwde locatie in bestaand stedelijk gebied een mooie en zinvolle invulling. Met deze plannen wordt een positieve impuls gegeven aan de omgeving én aan het woningaanbod in de stad”.

Overleg met buurtbewoners

Bewoners van de Begijnenhofstraat zijn een tijd geleden al geïnformeerd door de initiatiefnemers. Ook bewoners van de achterliggende percelen aan de Emmasingel zijn geïnformeerd, vanwege eerdere bezwaren tegen inkijk in hun tuinen. Daar is rekening mee gehouden: aan de achterzijde van de locatie worden nu woningen met één bouwlaag gerealiseerd, in plaats van twee. Die plannen zijn positief ontvangen.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
2 reacties