Gymzaal Molenveld in de wijk Fatima gaat tegen de vlakte

De gemeente Weert is voornemens om gymzaal Molenveld in de wijk Fatima te slopen. Verenigingen die gebruik maakten van de gymzaal zijn ondergebracht binnen andere sportaccommodaties die nog ruimte beschikbaar hadden.

Het gebouw is volgens de gemeente ook niet meer geschikt om te verkopen voor andere doeleinden. Investeringen daarvoor zijn te hoog en zeer beperkt in het functioneel gebruik ervan. Verder levert de aangrenzende school, met speelplaats, vanuit milieuoogpunt belemmeringen op ten aanzien van transformatie naar wonen.

De ontwikkeling van ander maatschappelijk gebruik op deze plek is niet benodigd. Er zijn voldoende maatschappelijke accommodaties beschikbaar in de wijk om in de behoefte te voorzien.

Sloop in zomervakantie

Om in lijn te blijven met het uitgangspunt om gebouwen niet al te lange tijd leeg te laten staan om verpaupering, vandalisme en kraak te voorkomen, wordt voorgesteld het gebouw in de zomervakantie van 2022 te slopen. Hiermee wordt overlast voor basisschool De Kameleon zoveel mogelijk voorkomen.

Groene omgeving

Basisschool De Kameleon is voornemens haar speelplaats te renoveren (delen zijn al uitgevoerd) en juicht het toe dat het perceel welke door de sloop vrij komt wordt toegevoegd aan de reeds bestaande groene omgeving van het wijkpark Fatima.

Voor de kinderen biedt een robuuste groene inrichting, zoals bijvoorbeeld een Tiny Forest een andere manier van buiten spelen dan alleen op de speelplaats en in het aangelegde wijkpark Fatima. Daarnaast biedt het ook voor de kinderen mogelijkheden om activiteiten te ontplooien buiten de speelplaats.

Daarbij komt er ook aansluiting voor de woonwijk. Er komt een rechtstreekse verbinding met het park. Met de groene inrichting wordt een bijdrage geleverd aan de binnenstedelijke vergroening.

Kosten

De kosten voor de sloop bedragen € 24.000,-. De kosten voor de groeninrichting van het gebied € 28.000,-.