Parkeerplaats naast getransformeerde gymzaal Burcht wordt aangepakt

Parkeerplaats aan de Burcht / Voorburcht

De voormalige gymzaal aan de Burcht / Voorburcht is in 2020 door een initiatiefnemer getransformeerd naar een complex met 7 woningen. De gemeente Weert wil nu de naastgelegen parkeerplaats aanpakken.

De beplanting is verouderd en hoog opgaand ten behoeve van de afscherming van de blinde muren van de voormalige gymzaal. Deze muren zijn bij de transformatie voorzien van ramen en vormen de nieuwe voorgevel van de woningen.

Beeldkwaliteit

Het omvormen van de groenvoorziening valt niet onder regulier onderhoud en beheer van het openbare gebied. Ten behoeve van de voormalige functie voldeed de beplanting aan de gewenste beeldkwaliteit voor die plek. Door de functieverandering van het gebouw dient een investering in de groenvoorziening gedaan te worden.

In verband met de transformatie en deze herinrichting is met een aantal omwonenden overleg gevoerd. Hierbij is naar voren gekomen dat er een sterke behoefte bij de omwonenden bestaat om de parkeerplaatsen te handhaven, omdat volgens hen de parkeerdruk mede vanwege een in de nabijheid gelegen huisartsenpraktijk / apotheek groot is. De parkeerplaatsen blijven daarom gehandhaafd, wel wordt onderzocht op welke wijze overtollige verharding verwijderd kan worden.

Het college van B&W van de Gemeente Weert heeft besloten om € 24.500,- uit het Stedelijk Groenfonds te reserveren voor de verbetering van de parkeerplaats.