Langs de Helmondseweg tussen de Ringbaan Oost en het viaduct van de A2 staan veel monumentale bomen, waarvan de meeste zijn aangeplant voor 1965. Alle bomen in de openbare ruimte van de gemeente Weert worden regelmatig gecontroleerd op gezondheid en stabiliteit. Op basis daarvan is besloten 16 van deze bomen nader te onderzoeken. Uitkomst is dat de gemeente 9 bomen met spoed laat verwijderen, omdat ze een gevaar voor de omgeving vormen.

Uit het onderzoek blijkt dat de tonderzwam de stabiliteitswortels van een aantal bomen te ver heeft aangetast. Andere bomen zijn nog wel stabiel, maar hebben een onomkeerbare slechte conditie. Dit heeft tot gevolg dat zware takken uit de bomen kunnen vallen of dat bij storm de bomen kunnen omwaaien.

Door de aantasting van zwammen, waarvan de vruchtlichamen (paddenstoelen) op het stamhout groeien, neemt de vitaliteit van de bomen af. Het gaat hierbij om meerdere zwamaantastingen, waaronder de tonderzwam.

De onderzoekers merken het aan rottend stamhout, zodat bijvoorbeeld een prikstok tot ver in de boomstam doordringt. Het effect zien we ook in de boomkroon. Daar sterven top- en gesteltakken af. Het snoeien van deze top- en gesteltakken heeft verder inrotten tot gevolg en biedt geen oplossing.

Herplant

De gemeente Weert laat de onveilige bomen zo snel mogelijk verwijderen. Op deze noodkap rust ook een herplantplicht. Dit betekent dat de gemeente in het najaar bomen gaat aanplanten langs de Helmondseweg.

12 REACTIES

 1. Regelmatig gecontroleerd ?
  Laat jullie toch niet voor de gek houden !
  Moet je eens in de logboeken kijken.

 2. Helemaal met Zomaar eens.
  Gemeente heeft de laatste jaren controle en onderhoud verzuimd. Die zwam heeft ook meerdere jaren nodig om een boom zover aan te tasten. En er groeien er wat op bomen in Weert.
  Groenste stad van…… Maar onderhouden doen ze niks of veel te laat en dan met name alles buiten de stad zelf.

 3. Goed onderbouwde reactie. Maar ik denk dan: veiligheid staat boven alles. Wat als er anders volgende week een boom omvalt op een auto en er slachtoffers zijn. Dan is het ook gemeente Weert in de fout. De gemeente had misschien eerder moeten controleren, maar als nu alsnog (te laat) blijkt dat de veiligheid in het geding is mag er een uitzondering op de regel zijn wat mij betreft.

 4. Kappen in het broedseizoen, na 15 maart is kappen verboden volgens de flora en faunawet. https://www.bomenkappenwijzer.nl/broedseizoen/ ook als er een kapvergunning tegenwoordig omgevingsvergunning is verleend. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/wetgeving-voor-natuurbescherming-in-nederland
  Gemeente Weert overtreed hier dus de wet als men deze 9 bomen nu of voor 15 juli omhaalt.
  Als de gemeente zich niet aan de wet houdt, waarom zou een burger zich dan hier wel aan moeten houden. Men had eerder het gevaar moeten constateren, het is geen excuus om daar nu op te wijzen. Men zal als het gevaar echt serieus is de weg af moeten sluiten t/m 15 juli. Na 15 juli mag men omhakken.
  https://meld.nl/melding/milieu/kapvergunning/
  https://www.bomenwacht.nl/contact/

 5. De gemeente Weert heeft de bomenkennis onderhoud en beheer wegbezuinigd de gemeente heeft dus zelf geen kennis meer in huis. Alle bomenwerk wordt nu aanbesteed en niet altijd door deskundige mensen zoals ik uit de mond van recente bomen onderhoudsploeg vernomen heb. Deze klaagden zelfs over het onderhoud wat een jaar geleden was uitgevoerd, zeer slecht bedroevend met weinig kennis. Beschamend voor een voormalig groenste stad.

 6. Beste Juul, veiligheid staat boven alles, daarom heeft de gemeente Weert ook verzaakt om controle op deze bomen tijdig te laten gebeuren. Zoals Platteland schrijft, deze zwammen veroorzaken niet in 1 jaar deze schade, daar gaan meerdere jaren aan voorbij. Aangezien de gemeente Weert flink heeft aangekloot met beheer en onderhoud van haar bomen is het helemaal triest om nu in het broedseizoen 9 bomen te willen gaan kappen. Vandaar dat ik dit ook landelijk gemeld heb, zodra ik daar reactie op terug heb zal ik dat ook hier typen. Ook gemeente Weert heeft zich aan de flora en fauna wet te houden. Door dit nalatig handelen van de gemeente, kan zij niet anders dan de Helmondseweg af te sluiten voor alle verkeer totdat deze bomen na 15 juli gerooid mogen worden.

 7. Ze willen graag kappen. Het gekapte hout levert geld op voor de bijstook in elektriciteitscentrales. Dan kunnen ze de stroom “groen” noemen. Dat het minstens 60 jaar duurt voordat je weer zo’n boom hebt doet er niet toe.
  Dit is dus de reden waarom veel gemeentes graag aan het kappen en snoeien zijn.
  Om dezelfde reden komen er scheepsladingen hout uit Canada en de VS naar Nederland. “Groene Stroom”.

Comments are closed.