Bij de gemeente Weert is een verzoek ingediend om een lunchroom te vestigen in het bedrijfspand aan de Boshoverweg 55a waar momenteel nog bakkerij Korsten in gevestigd is. De gemeente Weert geeft er echter geen toestemming voor het vestigen van een lunchroom op deze locatie.

De bakkerij gaat op korte termijn de huur beëindigen, zo staat in de stukken van de gemeente Weert. Volgens het geldende bestemmingsplan heeft het pand de functieaanduiding ‘detailhandel’ en is horeca niet toegestaan.

De initiatiefnemer heeft het pand gekocht ín 2005. Destijds was het bestemmingsplan ‘Vrakker 73’ vigerend (vastgesteld 26 juni 1975) waarin horecabedrijven wel nog waren toegestaan. Echter is het bestemmingsplan in 2008 aangepast waarin horeca niet meer werd toegestaan.

Structuurvisie

In de Structuurvisie Weert 2025, die is vastgesteld op 11 december 2013, is beleid ten aanzien van horeca vastgelegd. Het is belangrijk om de binnenstad van Weert te versterken, zo stelt de gemeente. Dit houdt onder andere in dat de gemeente horeca wil concentreren in de kansrijke gebieden, waaronder de binnenstad en de wijkwinkelcentra.

Verruiming van de bestemming met horeca, terwijl deze momenteel niet aanwezig is, is niet in overeenstemming met de Structuurvisie Weert 2025. De locatie aan de Boshoverweg 55a maakt geen deel uit van de binnenstad, de aanloopstraten hiervan of een wijkwinkelcentrum.

Wat wel mogelijk is

De initiatiefnemer is eerder geïnformeerd over de mogelijkheid voor de vestiging van een lunchroom in het winkelcentrum van Boshoven. De vestiging van een cateringbedrijf of een afhaalrestaurant (zonder zitmogelijkheden) is
wel mogelijk op deze locatie, aangezien deze functies op basis van jurisprudentie vallen onder ‘detailhandel’.