Kelpen-Oler – De onverharde kant van de Kanaalweg is ter hoogte van Kelpen-Oler vanaf de Kelperbrug tot Ellbrug door verzakking per direct afgesloten. Het wegdek is ondergraven door bevers.

Er is momenteel enkele verzakkingen geconstateerd. Er is een groot risico dat verkeer door het wegdek zakt met alle gevolgen van dien. Het is nog onduidelijk hoe lang de afsluiting gaat duren. Dit wordt beïnvloed door de wettelijke mogelijkheden om het probleem aan te pakken en de problematiek van de locatie.

Vorige maand werd ook al de Wessemerdijk in Kelpen-Oler afgesloten voor alle verkeer. Ook hier waren wegverzakkingen geconstateerd die waren veroorzaakt door bevers.