Het college van burgemeester en wethouders van Weert heeft vandaag, woensdag 5 juni, de jaarstukken 2018 aan de gemeenteraad aangeboden.

Het boekjaar 2018 eindigt met een beperkt positief resultaat van € 540.000. Op een totale begroting van ruim € 150 miljoen, is dat een afwijking van slechts 0,3%. Het college stelt voor nog € 787.000 te reserveren voor specifieke bestemmingen (spaarpotjes voor de toekomst). Ook worden enkele budgetten die niet zijn uitgegeven (€ 193.000) doorgeschoven naar 2019.

Per saldo stelt B&W voor om € 440.000 aan de algemene reserve te onttrekken. Wethouder van Eijk: “We zijn erin geslaagd het ‘huishoudboekje’ op orde te houden. Ook in de aankomende jaren is er financiële ruimte om de ambities van de gemeente Weert te realiseren”.

Resultaten

In 2018 is o.a. het volgende in Weert gerealiseerd:

Ruimtelijk-economisch
In 2018 zijn 150 woningen gerealiseerd. Leegstaande kantoren in de binnenstad worden omgebouwd tot woningen. Initiatieven voor de realisatie van het nieuwe woongebied Boswaard en de Nur Holz sociale huurwoningen zijn ondersteund.

Op de bedrijventerreinen is 1,6 hectare grond uitgegeven. Er is een basis gelegd voor uitgifte van een groot aantal kavels in 2019. Op Centrum-Noord is de laatste woon-werkkavel verkocht. Door het verlenen van extra subsidie door de gemeenteraad werd het mogelijk parkmanagement verder te professionaliseren.

In de binnenstad is het aantal passanten toegenomen. Het winkelgebied is compacter gemaakt en detailhandelmeters zijn verminderd. Aan het Programma binnenstad (waarvoor de provincie geld beschikbaar heeft gesteld) is verder uitvoering gegeven door extra groen en verbetering van gevels.

Arbeidsmarkt
In 2018 zijn 119 mensen fulltime geplaatst op een betaalde baan, daarnaast zijn 50 parttime plaatsingen gerealiseerd. 17 WW-ers hebben deelgenomen aan een project om mensen die in de WW zitten aan een baan te helpen voordat ze in de bijstand komen. Daarvan is 60% uitgestroomd naar betaalde banen. Van de 142 statushouders die zijn begeleid op weg naar zelfstandigheid zijn er 34 geplaatst op een betaalde baan, verrichten er 40 vrijwilligerswerk en volgen er 8 onderwijs. De overige statushouders zitten in een traject bij Werk.kom.

Aanvalsplan armoede
Het jaar 2018 was het eerste jaar van het Aanvalsplan armoede. Een jaar van contacten leggen, ideeën genereren, mogelijkheden verkennen en activiteiten voorbereiden. Een dynamisch jaar waarin partijen elkaar vonden, nieuwe spelers zich meldden iets te willen betekenen, nieuwe initiatieven ontwikkelden en andere geëindigd zijn. De prioriteit ligt bij gezinnen met kinderen.

Werken, zorg en reïntegratie
In 2018 is een grote stap gezet in de veranderingen op het gebied van werken, zorg en reïntegratie. Bij Wmo en jeugdhulp is gestart met resultaatgericht indiceren, zodat de aanbieders meer maatwerk en innovatie kunnen leveren. Weert investeert daarmee in een duurzame relatie met zorgaanbieders die meer recht doet aan de leefwereld van onze inwoners die (tijdelijk) hulp nodig hebben.

Zoals verwacht zijn de uitgaven voor werken, zorg en reïntegratie toegenomen in 2018. De uitgaven komen meer in lijn met het beschikbare budget als gevolg van toenemende en meer complexe zorgvragen.

Wind- en zonnepark
Er is een stap gemaakt naar de ambitie om energieneutraal te zijn in 2040. Een grootschalig zonnepark wordt gerealiseerd in Altweerterheide en er is een vergunning verleend voor 3 windturbines. Deze turbines voorzien in 40% van de elektriciteitsvraag van de huishoudens in Weert.

Van Hornejaar
Het jaar 2018 stond in het teken van het Van Hornejaar. Op de Markt werd de “Graaf van Horne, de Musical” uitgevoerd door de stichting Wieërt Amezieertj. In totaal trokken de twee voorstellingen zo’n 6.600 bezoekers. De première van de Graaf van Horne-compositie, geschreven door Rob Goorhuis, werd uitgevoerd door de Kerkelijke Harmonie St. Joseph 1880 in de St. Martinuskerk.

Sport
Er is geïnvesteerd in de accommodaties voor sportverenigingen. De turnverenigingen hebben de nieuwe turnhal in gebruik genomen. De watervelden voor de hockeyvereniging op sportpark St. Theunis zijn opgeleverd.

6 REACTIES

 1. 787.000 reserveren voor specifieke bestemmingen. Specifieke bestemmingen zijn volgens mij toch benoembare bestemmingen en niet een “spaarpotje voor de toekomst”.

 2. Zo’n huishoudboekje krijg ik ook kloppend als ik zomaar alle belastingen/heffingen kan verhogen als het niet uitkomt.
  Dat is geen hogere wiskunde.

 3. Mooi! Nu de gemeente [“de gemeindje”] zelf nog. Er wordt veel onnodig uitgegeven, iedereen kan wel een voorbeeld noemen. Hoe vaak moest het zebrapad voor het nieuwe gemeentehuis aangepast worden?

  Elke maandag ligt er in 9 van de 10 gevallen een hoop zooi naast de ondergrondse containers her en der. Toch komt er eerst een ‘scout’ met een busje, kijken hoe het erbij ligt. Die noteert en geeft door, maar ruimt niet op. Op maandag zou die “thuis kunnen blijven”, want in 9 van de 10 gevallen ligt er rommel. Laat dan meteen het bakwagentje langsrijden met de persoon die het daadwerkelijk opruimt.

  Neem meer boa’s aan en ga daadwerkelijk handhaven als het aankomt op dingen als hondenpoep en of afval verkeerd aanbieden. Een verbod/plicht instellen en vervolgens niet handhaven is niet kansarm, maar volledig kansloos. Die boa’s kosten geld, boetes leveren geld op.

  Dit schiet me nu zo 1-2-3 te binnen maar er is zoveel meer. Voordat men de azijnkaart trekt, lees even het eerste woord van deze post. Het is ook niet allemaal kommer en kwel. Tijdje terug iets aangevraagd via de site van de gemeente. Was 1 dag vroeger dan gepland binnen.

 4. Helemaal mee eens, al denk ik dat het handhaven van deze zaken erg lastig wordt. Moet je bij iedere ondergrondse container 24 uur per dag een BOA neerzetten? En bij iedereen die de hond uitlaat eentje mee laten lopen? Ik bedoel de pakkans is heel erg klein. Nogmaals ik ben het helemaal met je eens al vind ik dat de Weertenaren die zo klagen over de gemeente eens naar zichzelf moeten kijken en zelf gewoon naar de milieustraat moeten rijden met hun afval en de hondenpoep op moeten ruimen. Dan hoeft de gemeente (en dus de rest van de Weertenaren) tenminste niet te betalen voor de laksheid van de rest. Een verbod/plicht instellen om geen afval te dumpen of hondenpoep op te moeten ruimen is niet meer dan normaal maar het toezicht is heel lastig. Ze vinden anders altijd wel een plek om het dan te dumpen.

 5. Er hoeft niet 24/7 een BOA bij een ondergrondse container te staan, dit is niet haalbaar. Is dergelijk toezicht wenselijk dan werkt in dat geval enkel een camera. Maar de insteek is dat de aanwezigheid van BOA’s die mogelijk een boete uitschrijven al invloed heeft. Mensen zien BOA’s met handschoenen aan vuilniszakken doorzoeken op zoek naar post materiaal met een adres erop. De bewoner van dit adres bied zijn/haar afval verkeerd aan en krijgt na 2 of 3 waarschuwingen een boete. Die persoon deelt dat via diens sociale kring, en zo krijgen mensen door dat afval verkeerd aanbieden toch echt een boete kan opleveren.

  Hetzelfde met hondenpoep opruimen. Er hoeft maar een enkele boete uitgedeeld te worden. Hondeneigenaren praten vaker met elkaar tijdens het uitlaten van de hond: “Hey, had je ook gehoord dat iemand uit deze buurt laatst een boete had gekregen voor het niet opruimen van de poep van zijn/haar hond?”

  Zo werkt beboeten in z’n algemeen eigenlijk: de plies of gemeente kan niet alles en iedereen controleren, maar als mensen horen dat anderen uit de omgeving laatst een boeten voor dit of dat kregen, dan staan ze weer even op scherp en rijden ze wel netjes de toegestane snelheid.

Comments are closed.