Wegwerkzaamheden in Nederweert

Nederweert – De komende weken wordt op verschillende plaatsen in de gemeente Nederweert aan de weg gewerkt. Langs een groot aantal wegen in het buitengebied worden zogenaamde grasbetontegels gelegd of vernieuwd. Vier wegen binnen de bebouwde kom van Ospel en Nederweert krijgen een nieuwe toplaag.

Nieuwe toplaag

Het vernieuwen van de toplaag valt onder wegonderhoud. Het is geen herinrichting van een weg. Het onderhoud vindt plaats op dinsdag 13 augustus. Het gaat om de Wilhelminastraat, de Reindersweg, de Korenbloemstraat en Brugske. De aannemer gebruikt daarvoor de EAB techniek (emulsie Asfaltbeton). Door deze techniek wordt het wegdek weer vlak en stroef.

Verkeersmaatregelen

De genoemde straten en wegen zijn tijdens de werkzaamheden korte tijd afgesloten. Om de veiligheid te garanderen voor weggebruikers en medewerkers worden verkeersregelaars en bebording ingezet. Aanwonenden brengen we schriftelijk op de hoogte. De afgelopen week kreeg de Booldersdijk al een nieuwe toplaag. Ook daar werden verkeersregelaars ingezet.

Grasbetontegels

Het leggen van de grasbetontegels vindt plaats vanaf week 35 en duurt een aantal weken. De werkzaamheden vinden voornamelijk in het buitengebied plaats. Afsluitingen zijn niet nodig. Verkeer dient wel rekening te houden met tijdelijke wegversmallingen. Een lijst met wegen waar de werkzaamheden plaatsvinden, vind je op de website www.nederweert.nl.