Vele bedankjes en bloemen vielen de vrijwilligers van het Maatjesproject Rode Kruis afd. Weert e.o. ten deel bij de officiële overdracht naar Humanitas Midden-Limburg.

Bij monde van Peter Koren, Coördinator Transitie Sociale Hulp Limburg, heeft de afdeling Rode Kruis Weert e.o. op vrijdag 20 september officieel afscheid genomen van hun Maatjesproject en dit overgedragen aan Humanitas Midden-Limburg.

Peter Koren sprak grote dank uit aan de vrijwilligers en coördinatoren namens het Rode Kruis en hun cliënten, voor de jarenlange vrijwillige inzet en ondersteuning, aan hen die hun hulp zo dringend nodig hebben. Alle vrijwilligers ontvingen als dank en waardering een Rode Kruis speld en een mooie bos bloemen. Hierbij werd menig traantje weggepinkt.

Hierna werden de vrijwilligers heel hartelijk welkom geheten door Peter Goorts, bestuurslid van Humanitas Midden-Limburg, en hij wenste hen veel succes en plezier bij het Maatjesproject van Humanitas. Er werd een welkomstfilmpje gepresenteerd waarin het mooie werk van de vrijwilligers van Humanitas nog eens toegelicht werd. Na deze uitleg werd de overdracht gezellig afgesloten met een hapje en een drankje.

Overstap

De maatjes van het Rode Kruis afd. Weert e.o. stappen over naar Humanitas Midden-Limburg. Wat is de reden? Op 1 januari 2020 zijn alle activiteiten die het Rode Kruis aanbiedt puur gericht op hulpverlening in noodsituaties en de voorbereiding hierop. Sociale hulp is niet langer meer een speerpunt van het Rode Kruis. Er zijn immers meer organisaties die sociale hulp aanbieden, denk bv. aan de Zonnebloem, Ouderenbonden én Humanitas. Het Rode Kruis heeft daarom besloten dat de sociale hulp eind 2019 wordt afgebouwd.

Jarenlang zijn de vrijwilligers van het Maatjesproject verbonden aan het Rode Kruis. Het afbouwen en overdragen van de maatjes aan een andere organisatie moet dan ook zorgvuldig gebeuren. Het Rode Kruis afd. Weert e.o. heeft gezocht naar andere partijen die deze waardevolle activiteit kunnen overnemen. En dat is gelukt! De maatjes kunnen hun belangrijke vrijwilligerswerk blijven voortzetten. Op vrijdag 20 september 2019 vindt de officiële overdracht plaats van het Maatjesproject Rode Kruis afd. Weert naar Humanitas Midden- Limburg.

Het Maatjesproject is een soort vriendendienst. Het maatje ondersteunt mensen die in een sociaal isolement verkeren. De deelnemer heeft soms professionele hulp en begeleiding van een instelling (gehad) en probeert de draad van het gewone leven weer op te pakken. Het contact is meestal gericht op het ondernemen van leuke en alledaagse activiteiten. Een maatje helpt en activeert een deelnemer bij het zoeken naar nieuwe sociale contacten. Belangrijk is dat een maatje en deelnemer iets gemeenschappelijks hebben, iets waar ze samen over kunnen praten. Bv. samen naar een buurthuis gaan, samen op een terrasje zitten, gewoon samen kletsen. Een maatje stelt belangeloos aandacht en tijd beschikbaar voor de medemens die daaraan behoefte heeft.

Wil je ook als vrijwilliger aan de slag gaan bij het Humanitas Maatjesproject? Neem dan contact op met de coördinator Yvonne Lemmen-Lagarde. E-mail: [email protected] of wil je meer informatie over Humanitas, mail dan naar [email protected] of bel naar 0657179172.