Update 23.06 – Parkeren in het centrum van Weert wordt in 2020 waarschijnlijk iets duurder. De tarieven worden geïndexeerd op basis van een inflatiepercentage van 2,4% en verhoogd op basis van de gemeentebegroting.

Ten opzichte van 2019 wijzigen er geen beleidsregels met betrekking tot mantelzorgkaarten, parkeervergunningen en gehandicaptenparkeerkaarten. Net als voorgaande jaren worden de tarieven van parkeerabonnementen, mantelzorgkaarten en parkeervergunningen geïndexeerd.

Het voorstel is om in de tarieventabel Parkeerbelastingen 2020, die wordt vastgesteld op 18 december 2019, de tarieven te indexeren met een inflatiepercentage van 2,4%, zo antwoord de parkeerregisseur van de gemeente Weert in een antwoordbrief aan DUS Weert.

Verhoging

De tarieven voor het kort parkeren worden, op basis van de voorgestelde begroting voor 2020, verhoogd van € 1,30 naar € 1,50 en het dagtarief van € 5,00 naar € 6,00. Deze verhogingen gelden voor zowel het parkeren op straat als in de garages. Voor de gehandicaptenparkeerkaart geldt dat de kosten hiervan worden vastgesteld in de tarieventabel Leges 2020. Het gaat hierbij namelijk om een ontheffing. De leges worden in zijn algemeenheid ook verhoogd met een inflatiepercentage van 2,4%.

Andere wijzigingen

In de beleidsregels voor het verlenen van parkeerabonnementen- en vergunningen in 2020 zijn de volgende zaken nieuw / gewijzigd:
1. Parkeerabonnementen zone 1 en 2 worden vanaf 2020 uitsluitend nog op kenteken verstrekt;
2. Introductie parkeertegoedkaarten voor vrijwilligers die op verzoek van de gemeente deelnemen aan beleidsvoorbereidende bijeenkomsten in het stadhuis;
3. Introductie parkeertegoedkaart voor parkeergarages;
4. De term parkeerarrangement, die geldt voor parkeergarages, is gewijzigd in parkeerabonnement;
5. Opheffing dag-abonnementen en nacht- en weekendabonnementen voor parkeergarages.

Update: verhoging op basis van begroting en inflatiepercentage.