Startschot Positief Gezond Weert

Vanmiddag werd door wethouder Paul Sterk het startschot gegeven voor het nieuwe netwerk Positief Gezond Weert, tijdens het symposium in het Keenterhart.

Gezonder worden, we willen het allemaal, maar hoe dan? ‘Positief Gezond Weert 2019’ is een programma van platform Weert in Beweging, waaraan inwoners van Weert en werknemers binnen organisaties in Weert gratis deel kunnen nemen aan het 20 weken Positief Gezond Weert programma. Hierin staan 3 primaire thema’s centraal;
1. Gezond bewegen,
2. Gezonde voeding
3. Positieve Gezondheid.

Iedereen kan gratis inschrijven in het 20 weken e-programma, elke week een van de thema’s, met een factsheet of inspiratieposter, persoonlijk in je mailbox.

Een aantal leefstijl professionals hebben zich bereid gevonden om gedurende de maanden november t/m april 2020, elke 2 weken, gratis een lezing over Positieve Gezondheid te geven. Deelname aan de lezingen is gratis. Alle inhoudelijke informatie is te vinden op de website weertinbeweging.nl en daar is ook een plek voor een of meerdere lezingen te reserveren.

‘Positief Gezond Weert 2019’ is een programma van platform Weert in Beweging, waarin inwoners van Weert en organisaties gratis in kunnen haken in het Positief Gezond Weert programma. Gezonder leven en een gezonder toekomst perspectief! Dat is de doelstelling en de missie van het project Positief Gezond Weert. Tevens willen de initiatiefnemers van Platform Weert in Beweging aandacht vestigen op de positieve elementen van de Positieve Gezondheid visie, ontwikkeld door Machteld Huber.

Bewustwording Positieve Gezondheid

De eerste stap in het project is bewustwording over de positief werkzame elementen van Leefstijl als medicijn. Niet alleen bij de inwoners van Weert, ook bij professionals binnen de 5 ringen (overheid, onderwijs, bedrijven, sportsector en zorg- en welzijn), werknemers binnen bedrijven en instellingen en partners van Samen Positief Gezond Weert.

Parallel aan het programma voor consumenten wordt namelijk een bewustwordingscampagne samengesteld voor professionals zoals huisartsen, praktijk ondersteuners, leerkrachten, fysiotherapeuten, P & O medewerkers, bedrijfsartsen, zorg- en welzijn organisaties, ambassadeurs en vrienden van het platform, sportaanbieders, enz. De professionals krijgen een kennis update over de meest recente en wetenschappelijk onderbouwde leefstijl- en gezondheid richtlijnen en over Positieve Gezondheid. Tevens krijgen ze tools aangereikt om de materie eventueel met anderen door te nemen.

Meer informatie: www.weertinbeweging.nl