Archeologisch onderzoek in stadspark

Vanaf dinsdag 26 november wordt er proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het stadspark van Weert. Het onderzoek wordt uitgevoerd op plaatsen waar zich mogelijk archeologische resten bevinden.

Ooit waren dit namelijk de schootsvelden van kasteel van Nijenborgh, het kasteel van de Van Horne’s, en dit was een belangrijke plek in de stadswording van Weert. De verwachting is dat er resten van een gracht, muur en mogelijk zelfs lichamen van soldaten uit de periode vanaf de Tachtigjarige Oorlog gevonden gaan worden. Eerder zijn hier namelijk ook vier lichamen van soldaten uit die periode gevonden. Het proefsleuvenonderzoek duurt naar verwachting minimaal één week.

Doel van het onderzoek

Tijdens het onderzoek wordt op een aantal vooraf bepaalde plekken in het stadspark sleuven gegraven. De bedoeling van het proefsleuvenonderzoek is om meer inzicht te krijgen in de inrichting van de schootsvelden van het kasteel. Als er historische resten gevonden worden, worden deze gedocumenteerd en weer toegedekt en onder de grond bewaard. Afhankelijk van de vondsten en de aangetroffen sporen wordt later gekeken of er nog een vervolgonderzoek komt.

Informatie voor geïnteresseerden

Voor de veiligheid wordt het onderzoeksterrein afgeschermd door bouwhekken. Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van Weert? Je bent van harte welkom om achter de hekken te komen kijken bij het onderzoek.