De afgelopen weken is archeologisch onderzoek verricht op de plek van de voorburcht van kasteel Neijenborgh in Weert. Er was ...

Maandag 21 juni zijn de werkzaamheden gestart op de voorhof van het voormalige kasteel de Nijenborgh aan de Biest in ...

Vanaf dinsdag 26 november wordt er proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het stadspark van Weert. Het onderzoek wordt uitgevoerd op plaatsen waar ...

In het najaar van 2020 wordt er door de gemeente Weert gestart met het bouwrijp maken van fase 3 van ...

(Foto’s) Momenteel vindt er een archeologisch onderzoek plaats op Laar in het gebied waar Kampershoek 2.0 in ontwikkeling is. De ...