Bouwstop geitenhouderij blijft in stand

Overleg in Provinciehuis

Vanwege de volksgezondheidsrisico’s – in herhaald VGO-onderzoek werd met name een duidelijk grotere kans op longontsteking rond geitenhouderijen vastgesteld – diende de Partij voor de Dieren in december vorig jaar geleden een motie in voor een voorlopige bouwstop, die een jaar geleden werd aangenomen.

Deze bouwstop werd in juni dit jaar voor een half jaar verlengd, en is nu door een nieuw besluit van Provinciale Staten voor onbepaalde tijd verlengd. Ook kunnen vergunningen die voor december vorig jaar alleen nog maar zijn aangevraagd niet doorgaan.

Het College wilde nog een uitzondering maken voor uitbreidingen op bestaande locaties, als ergens anders een geitenbedrijf werd gesloten (ook al was dat veel kleiner) en er door een nieuw type stal minder of even veel fijn stof of ammoniak emissies zouden zijn (hoeveel minder stond niet in het voorstel). Fijnstof- en ammoniakemissies hebben echter niets met het risico op longontsteking te maken. Door een amendement van de Partij voor de Dieren, dat werd aangenomen, is dit uit het voorstel gehaald. Een motie van het CDA wilde nog meer verruimen, door de eis van sluiting van een ander bedrijf niet te stellen. Ook de CDA motie werd verworpen.

Gevolgen voor Altweerterheide

Nog niet vergunde uitbreidingen, zoals de geplande stal in Altweerterheide, gaan ook voorlopig niet door. Al met al is de bouwstop overeind gebleven, en geldt er nu ook een uitbreidingsstop. Wel loopt er nu nog onderzoek naar de exacte oorzaken van de volksgezondheidrisico’s op bedrijfsniveau, en zodra de uitkomsten daarvan bekend zijn kan er een nieuwe discussie komen.

Pascale Plusquin, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: “Het was een dubbeltje op zijn kant, maar gelukkig is vanwege ons amendement de kern van de bouwstop overeind gebleven. Verslechteringen die het college en de CDA-fractie hadden voorgesteld, hebben het daardoor niet gehaald. We hebben onze motie van vorig jaar overeind kunnen houden”.