Celstraf geëist vanwege ‘gifbelten’

Algemeen Nederweert Regio Weert 1 reactie 6 min. leestijd
Foto: een van de gifbelten aan de Moeselpeelweg in Weert

Het Openbaar Ministerie (OM ) heeft vandaag in de rechtbank in Den Bosch een gevangenisstraf geëist van 3 jaar – waarvan 2 jaar voorwaardelijk- tegen een afvalinzamelaar uit Nederweert.

Het OM verwijt hem het stelselmatig niet verantwoord en niet volgens de regels inzamelen en opslaan van honderdduizenden liters gevaarlijke afvalstoffen op locaties in Maasgouw, Weert, Nederweert en Helmond.

“Wat mij betreft laten de locaties zich telkens beschrijven als gevaarlijke gifbelten en mogen we van geluk spreken dat er zich geen serieuze calamiteiten hebben voorgedaan,” zei de officier op zitting: “Menging van de stoffen had tot doden kunnen leiden en de uitbraak van brand had niet te onvoorziene gevolgen kunnen betekenen.”

Aanleiding strafrechtelijk onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek door de politie startte naar aanleiding van een melding die binnen kwam bij de meldkamer. Bij een bedrijf uit Helmond stroomde een onbekende groene borrelende vloeistof vanuit het naastgelegen pand door de muur naar binnen. Twee medewerkers kregen hierdoor last van hun ogen en longen. “Een medewerker zag dat de vloeistof agressief was en de bovenlaag van de vloer aantastte, het pruttelde/borrelde. Dit kon je ook horen,” aldus de melder. Uit onderzoek bleek dat het om een zeer sterk zuur ging, dat uit de opslag van de verdachte naar de buren was gelekt.

‘Opslag gevaarlijk afval niet volgens regels’

Uit politieonderzoek blijkt dat de verdachte chemisch afval – zoals cyanide, salpeterzuur, zoutzuur en zwavelzuur – heeft opgeslagen op vijf verschillende locaties in Helmond, Maasbracht, Weert en Nederweert, zonder maatregelen te nemen om mens en milieu afdoende te beschermen. Dat concludeerde de officier op zitting: “In een bedrijfspand in Helmond stonden honderden vaten met zeer toxisch afval, waaronder het kankerverwekkende chroom, zware zuren en basen. De veelal verouderde vaten lekten en de situatie was een groot veiligheidsrisico. Dit afval heeft zich nota bene door de muur van de buren heen gevreten.”

In Maasbracht heeft de verdachte de inrichting uitgebreid met honderdduizenden liters eveneens giftig afval. De bodem was niet beschermd en werd bedreigd met vervuiling door chroom-6. “Ook zijn stoffen daar op zo’n manier opgeslagen, dat levensgevaarlijke vermenging en gasvorming niet is voorkomen.” Tijdens het laden van de vrachtauto kwam een inspecteur bij een controle een opengesneden vat tegen. Hierin zaten weer drie verweerde, geroeste en oude blauwe vaten. “In deze vaten bevond zich de vaste stof aluminiumchloride. Van één vat was de deksel deels open. De inspecteur vertelde dat indien er water bij deze stof zou komen er zoutzuurdamp zou kunnen ontstaan.” Zoutzuurdamp kan levensgevaarlijk zijn. In Weert zou er eveneens giftig afval zijn opgeslagen zonder de bodem te beschermen tegen de vervuiling die door de wijze van opslag zou optreden. En ook daar zijn afvalstoffen opgeslagen die buiten de vergunning vielen.

‘Hardnekkig’

Na zijn aanhouding en schorsing van zijn voorlopige hechtenis door de rechtbank bleef de verdachte vermoedelijk zonder de vereiste papieren afval inzamelen. “Het fotochemisch afval waar het hier over gaat, is een gevaarlijke stof die alleen door erkend verwerkers mag worden ingenomen en verwerkt,” zei de officier op zitting. Verdachte was niet zo’n erkend afvalverwerker. Het is niet duidelijk geworden wat verdachte met het afval heeft gedaan: “Uit niets is gebleken dat verdachte de substantiële hoeveelheid die hij de afgelopen jaren heeft ingezameld, op een verantwoorde wijze heeft laten verwerken. Dat lijkt ook onwaarschijnlijk, want hiervoor moet fors worden betaald en verdachte had geen rooie cent.”

Ernstige feiten

Naar de mening van het OM heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan ernstige strafbare feiten. De opslag van (gevaarlijke) stoffen zonder vergunning is ernstig vanwege de risico’s. Wanneer bedrijven gevaarlijke stoffen op onvergunde locaties op deze wijze opslaan, kan dat ernstige gevaren opleveren voor mens en milieu. Bij de doorzoekingen werden een pistool en een revolver met munitie aangetroffen: “Dit zijn atypische vondsten in milieuonderzoeken. Tegelijk zijn het ook nogal bedenkelijke vondsten. De wapens waren geladen, de gevonden munitie bijpassend,” zei de officier op zitting. “Je zou verwachten dat een inval en de vondst van de illegale opslaglocaties, alsmede de vuurwapens, de verdachte hebben doen inzien dat zijn bezigheden met afval moesten stoppen.” Maar het tegendeel bleek waar. De verdachte zou gewoon door zijn gegaan, blijkt uit onderzoek. De rechtspersonen van verdachte zijn één voor één failliet gegaan. De provincie Limburg en de omgevingsdienst hebben forse kosten gemaakt voor het opruimen van de afvalstoffen. Het zou gaan om ruim 700.000 euro. Die kosten komen uiteindelijk bij de burger uit.

Slachtoffer gevoegd bij strafzaak

Het buurbedrijf uit Helmond moest als gevolg van de gevaarlijke afvalstoffen die door de muur kwamen, stilgelegd worden en tijdelijk verhuizen. Het bedrijf heeft zich gevoegd als slachtoffer in de strafzaak en vordert bijna 150.000 euro van verdachte. Als het aan het OM ligt wordt die vordering toegewezen.

Daarnaast eist het OM tegen de verdachte een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 24 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Als bijzondere voorwaarde eist het OM, dat verdachte zich onthoudt van alle bedrijfsmatige handelingen met afvalstoffen.

🔔 Heb je feedback of een nieuwstip? Vul het contactformulier in.

📰 Ontvang je de gratis nieuwsbrief al? Schrijf je gratis in.

🍕 Pizza met 30% korting? Klik hier voor de kortingscode.

Deel dit bericht
1 reactie