Start wijkontwikkeling Keent-Moesel

Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst op 14 november 2019 zijn door de gemeente Weert en woningcorporatie Wonen Limburg afspraken gemaakt om samen op te trekken in de aanpak van de wijken Keent en Moesel. Het gaat hierbij zowel om de sociale leefomgeving, maatschappelijke voorzieningen als het toekomstbestendig maken van de verouderde portieketage woningen. Verwacht wordt dat rond de zomer van 2020 bekend is waar de komende vijf jaar de eerste aandacht naar uit gaat.

Passend in Stadsdeelvisie

In de Stadsdeelvisie Weert-Zuid die in 2016 door de wijkraad, bewoners, gemeente en de corporatie Wonen Limburg is ontwikkeld, werden energiekosten, toegankelijkheid (lift) en gehorigheid al benoemd als aandachtspunten voor de wijken Keent en Moesel. ‘De tijd van signaleren is voorbij. We zijn dan ook blij dat we de wijken integraal aan kunnen gaan pakken en er samen met de bewoners te gaan werken aan een prettige leefomgeving met passend woonaanbod’, aldus Ger Peeters, bestuurder van corporatie Wonen Limburg.

‘Wonen is meer dan alleen stenen stapelen. Er dient ingespeeld te worden op de vergrijzing en de toename van het aantal kleine huishoudens. De gemeente investeert in de openbare ruimte in verband met de rioolvervanging, het afkoppelen van het schoon hemelwater en vergroening. De energietransitie is een grote uitdaging waar iedereen de komende jaren mee te maken krijgt. Het vraagstuk van een maatschappelijke accommodatie in Moesel vraagt om een integrale aanpak. Door samen met Wonen Limburg naar de toekomst van de wijk te kijken, kunnen we werk met werk maken’, aldus Wendy van Eijk, wethouder van de gemeente Weert.

Projectteam wijkontwikkeling

Door de grootschaligheid van deze gebiedsontwikkeling is een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen noodzakelijk. Medewerkers vanuit de gemeente, provincie, corporatie en adviesbureau zijn dan ook regelmatig te vinden in de projectruimte aan het Oranjeplein 1a.