Oefening brandweer Budel en Weert

(Foto’s) De brandweer van Budel en Weert hielden dinsdagavond een gezamenlijke oefening. Deze oefening vond plaats in een kantoorpand van Van Cranenbroek. Doel van de oefening was om goed op elkaar ingespeeld te blijven.

Het komt steeds vaker voor dat de twee korpsen met elkaar samenwerken. Denk bijvoorbeeld tijdens de bosbranden in de Budeler- en Weerterbergen. Ook zijn de veiligheidsregio’s bezig met het herijken van operationele grenzen, zo staat in het Beleidsplan 2020-2023. Als voorbeeld: de brandweer van Weert werd recentelijk ingezet bij een calamiteit op de Kempenweg. De brandweer van Budel kan hierbij ook ingezet worden en is mogelijk ook nog eens sneller ter plaatse. Anderzijds wordt in Budel nu altijd een hoogwerker van Valkenswaard opgeroepen wanneer brandweerlieden op hoogte moeten werken en dat terwijl een ladderwagen uit Weert daar weer sneller ter plaatse kan zijn.

Om goed op elkaar ingespeeld te blijven, denk aan bijvoorbeeld op het gebied van communicatie en materieel, oefenden de brandweer van Budel en Weert dus dinsdagavond samen. Ook voor de zomer van 2020 staat er weer een oefening gepland. Zo kunnen de korpsen de beste brandweerzorg blijven bieden, ook als men de provinciale grens over gaat.