Samenwerking met Weerterlandhout

De gemeente Weert wil de samenwerking met het burgerinitiatief Stichting Weerterlandhout continueren door stamhout van gevelde bomen ter beschikking te stellen voor bewerking tot nuttige voorwerpen. De bomen krijgen als het ware een tweede leven.

In Nederland zijn stichtingen en ondernemingen actief om het lokaal hout te verwerken tot nuttige voorwerpen. In 2OI7 is Stichting Weerterlandhout (SWL) opgericht om zich in te
zetten om het vrijkomende hout van uitgevallen bomen te gebruiken voor nuttige gebruiks- en kunstvoorwerpen. Daardoor blijft het CO2 in het hout nog vele decennia gevangen.

De gemeente Weert heeft net als Weerterlandhout duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Het burgerinitiatief stimuleert een circulaire economie. Van gekapt hout maken zij gebruiksvoorwerpen, waarin de opgeslagen CO2 wordt vastgehouden. De houtbewerking doen zij bij voorkeur traditioneel. Daartoe leiden ze betrokken mensen op.

Alhoewel structurele subsidie niet aan de orde is, zal de gemeente Weert het burgerinitiatief en de effecten voor duurzaamheid stimuleren door parkmeubilair tegen betaling af te nemen en stamhout ter beschikking te stellen. De samenwerking is verlengd met drie jaar.

Meer informatie over het burgerinitiatief: http://www.weerterlandhout.nl/.