Nieuwe exploitanten De Stegel

Vanaf 1 augustus 2019 heeft de gemeente Weert het beheer van De Stegel overgenomen. De toenmalige exploitanten van de Microbar hadden aangegeven niet langer het beheer van de gemeenschapsvoorziening te willen continueren. Vanaf 20 september 2019 is de exploitatie van de Microbar overgenomen door twee nieuwe exploitanten. Deze exploitanten hebben nu aangegeven graag het beheer van De Stegel te willen overnemen van de gemeente.

In 2009 is De Stegel formeel buiten gebruik gesteld als maatschappelijke voorziening. Als gevolg daarvan is in de gemeentelijke begroting geen rekening gehouden met de kosten en opbrengsten van deze accommodatie. Met het opnieuw in gebruik nemen van de accommodatie zijn de kosten van onderhoud en exploitatie voorgelegd naar de exploitanten van de Microbar.

De overeenkomst is gesloten voor een tijdelijke duur met een opzegtermijn van een maand. De belanghebbenden worden via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht van het overnemen van het beheer door de exploitanten van de Microbar. Het sleutelbeheer is reeds overgedragen, aldus het college van B&W van de gemeente Weert.