Minder ruimte nodig voor SJG

Archieffoto: SJG Weert

Het ziekenhuis SJG Weert (Sint Jans Gasthuis) is bezig met toekomstbestendige huisvesting door grootschalige renovatie. Hierbij wordt rekening gehouden met technologische vernieuwingen in de zorg, waardoor er in de toekomst minder vierkante meters nodig zijn. Hierdoor komt ruimte vrij op het terrein. De gemeente Weert wil graag samen met het SJG Weert kijken of deze ruimte voor beide partijen goed ingevuld kan worden.

Mogelijkheden tot herbestemming

Het college van burgemeester en wethouders zoekt samen met SJG Weert naar een herbestemming van de eventueel vrij te komen percelen. De terreindelen die mogelijk worden afgestoten liggen in de binnenstad. Het is daarbij zowel van strategisch belang voor de gemeente als van financieel belang voor het ziekenhuis om hier een goede, toekomstbestendige, invulling voor te vinden.

Commissievergadering 18 februari 2020

Tijdens de commissievergadering van 18 februari 2020 presenteert bestuurder Inge de Wit van SJG Weert de laatste stand van zaken rondom de ontwikkelingen binnen het ziekenhuis