7 woningen op locatie stadsboerderij

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van zeven levensloopbestendige woningen op de hoek van de Beekpoort en Nazarethsteeg.

Op dit moment staan er op de hoek Beekpoort en Nazarethsteeg een lage (voormalige) stadsboerderij, garageboxen en voormalige bedrijfsbebouwing. De initiatiefnemers willen de bestaande bebouwing slopen en hier in totaal zeven levensloopbestendige woningen met bergingen bouwen.

Behoefte aan deze woningen

In het regionaal woningmarktonderzoek uit 2018 is naar voren gekomen dat er vraag is naar levensloopbestendige woningen. Wethouder Wendy van Eijk; ‘Deze plannen sluiten goed aan bij de woningbehoefte. Het gebied wordt bovendien enorm opgewaardeerd. Gelet op de krapte op de woningmarkt is het belangrijk om voor de doelgroep die kleiner wil gaan wonen voldoende aanbod te hebben. Dat zorgt voor doorstroming waarmee de totale markt beter in beweging komt.’

Bestemmingsplan

Voordat er over de plannen kan worden besloten moet eerst het bestemmingsplan worden gewijzigd. De initiatiefnemer heeft tot 1 november 2020 de tijd om een ontwerpbestemmingsplan in te dienen.