Meer verwarde mensen op straat

Tijdens de vergadering van de raadscommissie Middelen en Bestuur van de gemeente Weert vroeg raadslid Marienel Engelen (Weert Lokaal) aandacht voor de constatering dat er steeds meer verdwaalde mensen, al dan niet in verwarde toestand, door Weert lopen. Er is steeds meer bezorgdheid over de overlast die het met zich meebrengt. De vraag was dan ook of er in Weert voldoende opvang voor is.

Burgemeester erkent dat dit een probleem is. Hij zelf noemt het een significant probleem dat overigens niet alleen in Weert, maar in heel Nederland speelt. De burgervader legt hierbij de link met de bezuinigingen die afgelopen jaren door de Rijksoverheid zijn uitgevoerd. Tegenwoordig raken mensen steeds sneller verward en de maatschappij kan hier lastig mee omgaan, is de constatering. “We hebben er te weinig opvang voor. Er wordt wel gekeken of de gemeente hier nog iets in kan betekenen, maar het ligt niet zo simpel van we doen een toezegging en lossen het snel even op”, aldus de burgervader van Weert.

De problematiek heeft in elk geval de aandacht van de gemeente Weert. Heijmans vraagt om nog even geduld te hebben zodat de gemeente tijd krijgt om te kijken of ze überhaupt middelen kunnen inzetten om deze mensen te helpen. Maar omdat het probleem in heel Nederland speelt is er een mogelijke oplossing eerder op nationaal niveau noodzakelijk. De burgemeester kan geen toezegging doen, maar houdt het wel onder de aandacht en zal Weert Lokaal op een later moment informeren over de stand van zaken.