De leden van D66 afdeling Weert hebben in een vergadering op maandag 2 december 2019 besloten om het proces om te komen tot de vorming van een nieuwe lokale partij, samen met de groep Goubet-Duisters (gemeenteraad Weert) niet door te zetten.

Bij de beoordeling van het proces tot nu toe vinden de leden dat er andere mogelijkheden voor samenwerking, in progressief verband, verkend dienen te worden.

D66 Land van Weert hecht eraan om te vermelden dat de inhoudelijke stappen die zijn gezet als erg positief zijn ervaren. D66 wil die ervaring gebruiken om verdere samenwerking vorm te geven.