Archeo Route Limburg breidt flink uit

Na een spectaculaire groei van het aantal locaties in 2019, zal ook in 2020 het aantal locaties op de Archeo Route Limburg flink toenemen.

Er komen in 2020 in de eerste drie kwartalen 22 nieuwe locaties op de Archeo Route door heel Limburg. Daarmee komt het totale aantal op 54. En de kans is heel groot, dat het daar in 2020 niet bij blijft. Ze zijn inmiddels toe aan de releases van Fase 5, 6 en 7 van de Archeo Route.

Het doel tot nu toe van de Archeo Route Limburg is geweest het ervoor zorgen, dat er een ketting aan locaties ontstaat in Limburg. Met deze ketting aan locaties ontstaat dan een archeologische route. Met 32 actieve locaties en met tenminste 22 nieuwe locaties in 2020 is dat nu het geval.

Productverbeteringen

Ook in 2020 staan er een aantal vernieuwingen van de app op stapel. We blijven doorgaan met het verbeteren van het product. Zo wordt het spel ArcheoGo flink ge-update en wordt bekeken hoe de attractiviteit van de tijdlagen vergroot kan worden. Daarnaast worden er nog een aantal kleinere verbeteringen doorgevoerd. Al deze zaken worden in de loop van 2020 gerealiseerd.

Samenwerking met Via Belgica

In februari wordt met de Via Belgica gemeentes uit de provincie en de provincie Limburg overlegd, met het doel te bekijken hoe beide routes elkaar kunnen versterken.

Wat is de Archeo Route Limburg?

De Archeo Route Limburg is een parelketting van archeologische locaties, waar de bezoeker op locatie met modernste middelen archeologische verhalen beleeft. Via de eigen smartphone kunnen bezoekers met de app Archeo Route Limburg met behulp van augmented reality en virtual reality schatgraven in het verleden.

Op iedere locatie ontvangt een archeoloog de bezoeker en laat deze zien en horen wat het verhaal is achter een archeologische vondst. Het project komt tot stand in een samenwerking tussen Provincie Limburg, Limburg Marketing en de deelnemende gemeentes in Limburg. In Weert zijn op dit moment 5 vindplaatsen. Deze vindplaatsen worden gemarkeerd met een roestige speer.

Meer informatie: https://archeoroutelimburg.nl/