Rijbaan Louis Regoutstraat dicht

In opdracht van de gemeente Weert wordt in de wijk Keent gewerkt aan de riolering door aannemer Heijmans BV. Vanaf maandag 27 januari is één rijbaan afgesloten op de Louis Regoutstraat, vanaf de Stationstunnel / Dries richting de Kazernelaan / Ringbaan-West.

Er is een omleidingsroute ingesteld en met borden aangegeven, deze loopt via de Sint Jozefslaan richting de Ringbaan-Zuid en Ringbaan-West. De afsluiting gaat ongeveer 4 weken duren, zo meldt de gemeente Weert.

Verkeer vanaf de Kazernelaan / Ringbaan-West kan wel richting het centrum rijden, deze rijbaan is open.

Werkzaamheden riolering

In de wijk Keent wordt gewerkt aan de vervanging van de riolering door een gescheiden systeem. Bij een gescheiden systeem wordt het schone hemelwater geïnfiltreerd in de bodem en alleen het vervuilde water afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.

Ook wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht, zodat deze weer voldoet aan de huidige eisen en normen. Je kan dan denken aan bijvoorbeeld het aanbrengen van meer groen in de woonstraten, het aanbrengen van ledverlichting, het afkoppelen van hemelwater aan de voorzijde van woningen en vervanging van de bestrating.

In het verleden is er in de omgeving van de Kerkstraat en Keulerstraat regelmatig sprake geweest van wateroverlast. Door het afkoppelen van het hemelwater en de aanleg van een extra hemelwaterriool met een infiltratiepakket wordt deze overlast aangepakt.

Als extra voorziening wordt er een overstortvoorziening voor schoon hemelwater aangelegd naar de beek aan de Louis Regoutstraat.