VVD: Iconisch ontwerp Stadsbruglocatie

Foto / schets via: Croonenburo5

In februari 2019 riep de VVD het college op de mogelijkheden te onderzoeken voor woningbouw op de Stadsbruglocatie (hoek Eindhovenseweg-Suffolkweg).

Het college is voortvarend met deze wens aan de slag gegaan, en inmiddels is de ‘Stedenbouwkundige Visie Beekpoort-Noord’ aan de raad gepresenteerd, met daarin de beoogde woningbouw op de Stadsbruglocatie, zo meldt de Weerter VVD. Het college is voornemens om voor de Stadsburglocatie een open tender uit te schrijven, zodat er gekomen kan worden tot een definitief ontwerp. De Weerter VVD-fractie wil dat het college bij de randvoorwaarden voor deze tender opneemt dat er gekozen moet worden voor een iconisch ontwerp.

VVD-raadslid Joost Wiezer: “De deelnemers aan de open tender voor de Stadsbruglocatie moet worden opgedragen voor iconische en gedurfde ontwerpen te kiezen, waarbij de bouwmassa’s uit de stedenbouwkundige visie wat ons betreft niet leidend hoeven te zijn. Ook met de molenbiotoop hoeft wat ons betreft niet noodzakelijk rekening gehouden te worden”.

Randvoorwaarden

De Weerter VVD dient daarom bij de komende raadsvergadering een motie om in de randvoorwaarden van de tender voor de Stadsbruglocatie op te nemen dat op deze locatie markante gebouwen beoogd worden van iconisch ontwerp, die zo duurzaam en natuurinclusief mogelijk zijn. Verder draagt de VVD het college op om de raad op een gepast moment mee te nemen in de keuze tussen de diverse ontwerpen die uit de tender naar voren komen.