Woningen in Muntcomplex volgen later

Het Muntcomplex heeft de afgelopen jaren een grote ontwikkeling ondergaan. Zo zijn het RICK en De Roos vanaf de verdiepingen van het gebouw vertrokken naar andere huisvesting. Daarnaast is het overdekte winkelcentrum de Muntpassage door eigenaar Bouwinvest gerenoveerd.

Nu deze renovatie is afgerond, resteert de verkoop van de verdiepingen door de gemeente ten behoeve van de realisatie van woningen. Daarvoor is een openbare inschrijving geweest. Er zijn door meerdere partijen biedingen gedaan. Helaas blijken er te weinig aanknopingspunten om aan één van de partijen te gunnen. Er worden nu eerst kwaliteitscriteria beschreven voor de herontwikkeling van deze onderdelen van het Muntcomplex.

Muntcomplex
Bouwinvest is eigenaar van de winkels in het Muntcomplex en van de Muntpassage. De verdiepingen, waar voorheen Regionaal Instituut Cultuur- en kunsteducatie (RICK) en De Roos gevestigd waren, zijn eigendom van de gemeente Weert. De intentie is om hier woningen te realiseren waarmee de leefbaarheid van de binnenstad vergroot wordt. Hieronder vallen ook tenminste 15 woningen in de sociale huursector.

Teveel onduidelijk om nu verder te gaan
In september 2019 is een openbare inschrijving gestart waarbij partijen een bod konden doen op onderdelen van het complex en inzicht konden geven in de door hen bedachte transformatie. De biedingen die zijn binnengekomen geven op dit moment onvoldoende garanties dat de locatie een goede invulling krijgt. Daarom wordt er op dit moment niet gegund, maar worden er nu eerst kwaliteitscriteria opgesteld waaraan de ontwikkeling moet voldoen.

Voormalige concertzaal
Ondanks het unieke karakter en de bijzondere goede akoestiek van de concertzaal, welke midden in het te ontwikkelen deel ligt, is besloten dat de zaal geen onderdeel meer zal uitmaken van de ontwikkelopgave. Behoud van de concertzaal levert meerdere problemen op in de transformatie van het gebouw. Zowel in de indeling van het gebouw als ook in het gebruik en in het beheer. De concertzaal moet bijvoorbeeld apart van de woningen bereikbaar zijn. Ook moeten er voldoende vluchtmogelijkheden worden gecreëerd en moeten er maatregelen tegen geluidsoverlast genomen worden.

Komende maanden meer duidelijkheid
De komende maanden wordt er gewerkt aan het opstellen van de kwaliteitscriteria. Daarna volgen gesprekken met partijen voor de invulling van het complex.