Infoavond Kindcentrum Kansrijk

Ouders weten vaak wel dat hun kind op een bepaalde manier informatie makkelijker oppikt. In een gezin met meerdere kinderen ervaren opvoeders deze verschillen al, elk kind leert anders.

‘Het’ gemiddelde kind bestaat amper. In een klas op school zitten gemiddeld 24 kinderen en die leren ieder op hun manier. Wat zou het fijn zijn als een kind een programma op maat zou krijgen waarbij rekening wordt gehouden met interesses en talenten maar ook met leerstijl en leertempo. Maar hoe valt dat te rijmen met de doelen die op school gehaald moeten worden?

Je kunt je als school ook aanpassen aan het individuele kind en dat is nu precies wat het nieuw op te richten Kindcentrum Kansrijk wil. Op maandagavond 16 maart is er een informatiebijeenkomst over het nieuw op te richten Kindcentrum Kansrijk. Tijdens deze bijeenkomst wordt je als ouder of andere belangstellende geïnformeerd over dit initiatief.

Ton van Rijn zal vanuit zijn ervaring als voormalig directeur vertellen hoe dat in praktijk kan worden waargemaakt. Voor inspiratie kunt u kijken naar de website van ‘zijn’ school: Wittering.nl. Daar heeft hij laten zien dat het mogelijk is dat kinderen zich ontwikkelen via een eigen pad, in een eigen tempo. ‘Omgaan met verschillen’ zou volgens hem moeten worden: ‘uitgaan van verschillen’. Alleen al dit verschil zal het onderwijs compleet doen veranderen.

De avond begint om 20.00 uur bij ’t RICK in Weert. Het adres is: Wilhelminasingel 12 Weert. Iedereen die interesse heeft is welkom. Aanmelden voor deze avond kan via de website: www.kindcentrum-kansrijk.nl.