Mooie opbrengst Blue Lagoon Barbecue

De onlangs gehouden winterbarbecue op het Blauwe Meertje was een groot succes. Het initiatief werd georganiseerd door studenten van Gilde Opleidingen, die de opleiding Horeca Ondernemer Manager volgen.

Deze benefiet barbecue heeft een mooi bedrag van €570,- opgebracht voor de voedselbank in Weert. De drie studenten zijn blij dat het project zoveel heeft opgeleverd.

De cheque is dan ook trots overhandigd aan Johan Heijnen van de Voedselbank in Weert.