Inzet om armoede te verminderen

Vakantiehuisje voor mensen in armoede geopend in 2019

Sinds 2018 zet de gemeente Weert 3 jaar lang extra in op armoede met het Aanvalsplan armoede. Het doel van dit Aanvalsplan is om armoede onder inwoners structureel te verminderen.

Wethouder Martijn van den Heuvel: “Met verschillende initiatieven willen we ervoor zorgen dat mensen die armoede ervaren weer mee kunnen doen in de samenleving en voelen dat ze erbij horen. Naast de vele succesvolle initiatieven in 2018 en 2019 is er ook voorbereidend werk gedaan voor initiatieven die komend jaar van start gaan. In het laatste jaar van het aanvalsplan zetten we in op het uitbreiden én structureel maken van initiatieven, zodat deze ook na 2020 kunnen blijven doorlopen.”

Succesvolle initiatieven in 2019

In 2019 zijn er weer veel nieuwe initiatieven opgestart. De gemeente heeft onder andere ingezet op voorlichting aan scholen en professionals. Een speciaal project was het kindercongres waar 600 kinderen uit groep 7 & 8 leerden over (de gevolgen van) armoede. Door middel van een lesprogramma en spel wordt het onderwerp nog steeds besproken in de klas.

Daarnaast is een publiekscampagne opgezet om mensen op te roepen om op tijd hulp te vragen, zodat ze niet in armoede of grotere problemen terecht komen. 22 inwoners trokken in 2019 aan de bel, waardoor een team van gemeente, AMW-ML en Werk.Kom ze nu kan helpen.

Verder zijn er veel initiatieven om inwoners in armoede te laten voelen dat ze erbij horen. Zo startte de gemeente in 2019 samen met sponsoren met de huur van een vakantiehuisje voor mensen die al jaren niet op vakantie konden gaan en gaf de gemeente 147 gezinnen een zomerpakket waarmee ze gratis leuke activiteiten konden ondernemen in de zomervakantie.

Nieuwe initiatieven in 2020

In 2020 gaan er weer een aantal nieuwe initiatieven van start. Zo wordt er na een succesvolle proef in 2019 een vervolg gegeven aan De VoorzieningenWijzer. De VoorzieningenWijzer helpt huishoudens besparen op vaste lasten. Bijvoorbeeld door beter gebruik te maken van regelingen en toeslagen waar je recht op hebt.

Ook SUN Weert start in 2020: een loket waar mensen in acute financiële nood snel hulp kunnen krijgen. Daarnaast gaat de gemeente op advies van leerlingen van Gilde Opleidingen aan de slag met een vernieuwde voorlichting aan jongeren. Jongeren die bijna 18 worden krijgen een verjaardagskaart thuis gestuurd met informatie over wat er verandert als ze 18 jaar worden en waar ze goede informatie kunnen vinden. Ook start Punt Welzijn met een project waar wordt gekeken hoe jongeren via sociale media door andere jongeren kunnen worden voorgelicht over geldzaken.

En daarna?

In 2020 gaat de gemeente ook aan de slag met de plannen voor 2021 tot en met 2024. De initiatieven uit het Aanvalsplan armoede worden geëvalueerd met alle partners en met inwoners. Er wordt gekeken welke initiatieven echt werken en dus een vervolg moeten krijgen. Daarnaast wordt er gekeken wat er nog mist en waar dus nog nieuwe acties nodig zijn.

Bekijk het jaarverslag / jaarplan (PDF)

https://iwdg.nl/32asw7D