Aangepaste dienstverlening gemeente

De gemeente Weert past de dienstverlening voor haar inwoners aan in verband met het coronavirus. Dat geldt ook voor de openingstijden van de balies voor de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. De gemeente volgt de richtlijnen op van het RIVM en de landelijke overheid. De meeste werknemers van de gemeente werken thuis. De aanpassingen duren in elk geval tot en met maandag 6 april 2020.

De gemeente vraagt je om alleen naar het stadhuis te komen als dat echt noodzakelijk is. Stel jouw aanvraag uit, als dat kan. Is dat niet het geval, regel jouw zaken dan digitaal via de website van de gemeente of telefonisch. Daarnaast doen we een dringende oproep om thuis te blijven als u de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Hoe en wanneer zijn ze bereikbaar?

Vanaf nu werken ze bij de gemeente uitsluitend op afspraak. De vrije inloop (dat is zonder afspraak langs komen) is niet meer mogelijk. Een afspraak kun je telefonisch maken, 0495-575 000, of via www.weert.nl.

De dependance van Burgerzaken in Stramproy (vrije inloop) is gesloten. Bezoekers kunnen, na telefonisch overleg met de gemeente, terecht in Weert. Hier liggen ook de documenten die in de dependance Stramproy zouden worden afgehaald.

Alle eerder gemaakte afspraken vanuit Werk, Inkomen en Zorg komen ook te vervallen. Heb je wel een afspraak staan, dan nemen ze telefonisch contact met je op om een alternatief met je af te spreken. De uitkeringen en de Wmo dienstverlening lopen gewoon door.

Het loket `Bouwen’ is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente.

Geen bijeenkomsten en externe overleggen

Alle door de gemeente Weert zelf geplande bijeenkomsten en externe overleggen gaan tot en met 6 april 2020 niet door. Dit geldt ook voor gemeentelijke bijeenkomsten en overleggen met minder dan 100 personen. Weerter organisaties die bijeenkomsten organiseren moeten hierin ook hun eigen afweging maken.

Geen huisbezoeken

De medewerkers van de gemeente die normaal gesproken mensen thuis bezoeken, doen in ieder geval tot en met 6 april 2020 geen huisbezoeken. Waar mogelijk, voeren ze de gesprekken via de telefoon. Hierdoor beperken ze het fysieke contact met de burgers tot een minimum. Heb je hulp of ondersteuning nodig, dan kun je altijd telefonisch contact opnemen via tel. (0495) 575 000 (kies in het menu voor De Vraagwijzer).

De aanbieders van zorg zijn op dit moment overbelast. Mogelijk krijg je daardoor niet altijd de gebruikelijke zorg en ondersteuning die je gewend bent. Ook kan een zorgaanbieder het bezoek aan jou thuis zoveel mogelijk beperken. Ze kunnen dat onder de huidige omstandigheden niet voorkomen. De gemeente vraagt je bij onduidelijkheden in de zorgverlening contact met je aanbieder op te nemen en niet naar de gemeente te bellen.

Sluiting

De gemeentelijke sportaccommodaties, het Gemeentearchief en de Kinderboerderij zijn t/m 6 april 2020 gesloten.

Milieustraat en afvalinzameling

De Milieustraat blijft open en ook het afval wordt gewoon opgehaald.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het coronavirus? Op de website van GGD Limburg-Noord kun je meer lezen. GGD Limburg-Noord is op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar via informatienummer (088) 11 91 990. Ook kun je op de website van het RIVM veel gestelde vragen en het laatste nieuws over het virus terugvinden. Voor alle algemene vragen en zorgen over het coronavirus heeft de Rijksoverheid tevens een landelijk telefoonnummer geopend: 0800-1351.

Houd Weert gezond en blijf thuis!

Voor meer informatie, zie www.weert.nl/coronavirus