Aanpassing fietsenstalling Hegstraat

Op maandag 30 maart wordt er gestart met de noodzakelijke aanpassingen bij de fietsenstalling in de Hegstraat. Om de bestaande eigendomsgrenzen van particulieren en gemeente te respecteren worden aanpassingen aan de bestrating en groenstructuur uitgevoerd.

De aanpassingen worden uitgevoerd aan de achterzijde van de appartementen en bedrijfspanden van de Beekstraat. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van bestrating en het verplaatsen van twee bomen. In de groenvoorzieningen worden nieuwe jonge planten aangebracht.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden staan gepland in de periode van 30 maart tot en met 3 april. In verband met het Coronavirus en mogelijke aangepaste maatregelen door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kan de planning nog wijzigen. Tijdens de werkzaamheden is de fietsenstalling normaal geopend.

Meer informatie over de openingstijden: https://www.weert.nl/parkeermogelijkheden-en-tarieven.