‘Raadsvergadering op afstand’ gestaakt

Foto (screenshot): waarnemend raadsvoorzitter de heer Sijben

Woensdagavond had om 19.30 de eerste gemeenteraadsvergadering ‘op afstand’ moeten plaatsvinden in Weert. Raadsleden en wethouders zaten òf thuis, òf in aparte ruimtes in het gemeentehuis klaar om digitaal te gaan vergaderen. Maar na diverse technische problemen werd na zo’n drie kwartier besloten om de vergadering, die officieel nog niet eens begonnen was, uit te stellen.

Dat het niet lukte om op afstand te vergaderen is opmerkelijk omdat de commissievergadering op afstand afgelopen week wel slaagde. Deze vergadering kon ook dezelfde avond worden afgerond. Ook elders in het land lijkt het met wat vallen en opstaan te doen. Raadsleden die in het gemeentehuis aanwezig waren laten echter weten dat het niet aan de voorbereidingen lag, er was uitgebreid getest. Er lijkt met name een probleem te zitten in de technische verbinding tussen het online systeem waarin de gemeenteraad wilde vergaderen en het systeem dat de vergadering zoals gebruikelijk live uit moest zenden.

De fractievoorzitters gaan morgen met elkaar, ook weer digitaal, in overleg om een oplossing te zoeken. Bepaalde te nemen besluiten kunnen inmiddels niet meer veel langer wachten. Er zijn partijen die ervoor pleiten om, met maatregelen, toch weer fysiek te vergaderen. Maar andere fracties wijzen op de risico’s daarvan en de voorbeeldfunctie die de gemeenteraad heeft om niet bij elkaar te komen in grote groepen.

In ieder geval frustratie en teleurstelling alom bij de raadsleden en het college van B&W vanavond die zich hadden voorbereid om in deze moeilijke tijd evengoed noodzakelijke besluiten te nemen.