Fiets4Daagse verplaatst naar 2021

Het coronavirus heeft onze samenleving hard geraakt. Maatregelen, die we ons tot voor kort niet konden voorstellen, volgen elkaar in snel tempo op. De organisatie van de Fiets4Daagse De Peel leeft mee met iedereen die getroffen is door het coronavirus en ook met hun vrijwilligers, sponsoren/adverteerders, deelnemers en anderen die betrokken zijn.

Het coronavirus heeft ook impact op Fiets4Daagse De Peel (Deurne, Meijel, Stiphout, Weert). Na uitvoerig onderling overleg is besloten om deze Fiets4Daagse De Peel naar 2021 te verplaatsen (van dinsdag 27 t/m vrijdag 30 juli 2021).

Het kabinet heeft de maatregelen verder aangescherpt tot 28 april en zijn evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni verboden. De voorbereidingen van een Fietsvierdaagse vergen veel tijd en inspanningen van veel betrokkenen. Na 1 juni is de tijd te kort om dat allemaal goed uit te voeren. Daarnaast speelt de onzekerheid mee of 1 juni ook daadwerkelijk de einddatum is van de genomen maatregelen.

Ze nemen als organisatie de verantwoordelijkheid, omdat de gezondheid voor alles gaat. Ook willen ze voor duidelijkheid zorgen in deze onzekere tijden voor de vele vrijwilligers, deelnemers en anderen die betrokken zijn bij de Fiets4Daagse. Een dankjewel aan iedereen die zich de afgelopen tijd voor de organisatie heeft ingezet. “Let een beetje op elkaar…”