LLTB kritisch over Landbouwvisie

De gemeente Weert heeft onlangs de ontwerp Landbouwvisie gepubliceerd. Hoewel de LLTB vooraf inbreng heeft kunnen leveren, is de vereniging niet gelukkig met de ontwerp visie zoals nu is gepubliceerd. Namens de LLTB-regio Midden-Limburg wordt dan ook een zienswijze ingediend.

De gemeente Weert hecht grote waarde aan het waarborgen en verbeteren van de gezondheid, duurzame productie, agrarische economie en sociaal maatschappelijke relevantie van de productie van voedsel. Ze zegt voorop te willen lopen in de ontwikkeling naar duurzame productiemethoden en verbreding van ‘agrarische’ activiteiten.

De rol van de landbouw zit volgens de gemeente in de sociale waarde (leefbaarheid) en als beheerder van het buitengebied. Ze wil de ondernemers stimuleren om te kiezen voor de verbrede agrarische bedrijven. Zij hebben volgens de gemeente alleen een toekomst indien ze de stap maken naar eigen afzetkanalen en/of verbreding naar andere functies. Dit kan betekenen dat volgens de gemeente een groot deel van de agrarische ondernemers verdwijnt uit Weert, wat niet alleen een grote impact heeft op de economie, maar ook op de kwaliteit en de leefbaarheid van het landelijke gebied. Schaalvergroting is volgens haar ongewenst, niet meer maar beter.

LLTB: bedrijven worden afgeschreven

De LLTB vindt dat deze visie geen recht doet aan waarde van de land- en tuinbouw voor Weert en dat hiermee een groot deel van de bedrijven in Weert wordt afgeschreven. Gezonde agrarische bedrijven die rekening houden met de omgeving en zich kunnen ontwikkelen zijn in ieders belang, vindt de LLTB. Dat kan niet met alleen maar kleinschalige bedrijven die aan verbrede landbouw doen.

De ervaring leert de LLTB echter dat ondernemingen, niet alleen in de agrarische sector, groei nodig hebben om te kunnen ontwikkelen. Alleen dan hebben ze de financiële ruimte om zich aan te kunnen passen aan de steeds veranderende productieomstandigheden, markt en maatschappelijke eisen. De LLTB zal dan ook een inspraakreactie indienen waarin ze de gemeente met klem verzoekt om de ontwikkelingsruimte van bedrijven niet op voorhand te beperken, maar mee te denken en te faciliteren naar een landbouw die de ruimte krijgt om te voldoen aan de verscheidenheid aan maatschappelijke wensen en marktsegmenten.